Kampania ma na celu poprawę sytuacji polskiego mleczarstwa. Nowe kierunki eksportu to kraje rozwijające się, o dużym potencjale wzrostowym w spożyciu produktów mlecznych.

Zakładany budżet kampanii: 2 000 000,00 Euro netto. Program realizowany będzie w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych".

Jak możemy przeczytać w dokumentach dostępnych na stronie internetowej PFHBiPM, przedmiotem zamówienia jest:

1. przygotowanie oferty programu informacyjno-promocyjnego dot. mleka i wybranych produktów mleczarskich wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m. in.: - przygotowanie szczegółowego opisu działań informacyjno-promocyjnych na rynkach kazachskim i azerbejdżańskim; - przygotowanie szczegółowych kosztorysów działań informacyjno-promocyjnych w EUR; - przygotowanie 3 propozycji kreacji działań informacyjno-promocyjnych; - przygotowanie metodologii badania dotyczącego efektywności programu na rynkach kazachskim i azerbejdżańskim

2. realizacja trzyletniego programu informacyjno-promocyjnego, dotyczącego mleka i wybranych produktów mleczarskich na rynkach kazachskim i azerbejdżańskim w przypadku akceptacji projektu programu przez Komisję Europejską zgodnie z założeniami mechanizmu „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych" 

3. dokonaniu pomiaru efektywności programu informacyjno-promocyjnego dotyczącego mleka i wybranych produktów mleczarskich na rynkach kazachskim i azerbejdżańskim. Zamawiający zastrzega, iż badania muszą być przeprowadzone przez niezależny instytut badawczy. III. Wartość przedmiotu zamówienia Całkowity budżet programu (razem koszty programu na 3 lata) wynosi = 10 578 000 PLN, tj. 8 600 000 PLN netto/ 2 000 000 EUR netto + 1 978 000 PLN/ 460 000 EUR netto (23% podatek VAT)