Według przedstawicieli branży mleczarskiej stosowane dotychczas zasady sprzedaży zapasów interwencyjnych OMP wywierają negatywny wpływ na ceny OMP na rynkach światowych, a co za tym idzie obniżenie cen płaconych za surowiec rolnikom. Utrzymanie tego trendu może doprowadzić do nieopłacalności produkcji mleka i likwidacji rozwojowych gospodarstw mlecznych.

Jak czytamy w manifeście, obecne propozycje Komisji Europejskiej, dotyczące sprzedaży OMP, jak również propozycje EDA, nieznacznie przyśpieszające przetargową sprzedaż OMP, nie wpłyną na poprawę sytuacji. Powstają obawy, że ich wynikiem będzie przedłużenie obecnej sytuacji na dłuższy czas, z całym negatywnym wpływem na ceny OMP oraz innych produktów mlecznych, a w konsekwencji cen płaconych rolnikom za mleko.

W opinii polskich organizacji mleczarskich, jedynym rozwiązaniem jest jak najszybsza sprzedaż zapasów OMP na cele paszowe, a następnie uruchomienie kolejnych zakupów interwencyjnych. Jednakże taki scenariusz powinien być zastosowany tylko przy założeniu, że sprzedane OMP nie trafi do konsumpcji przez ludzi.

- Nie możemy akceptować, na dłuższy czas, zastosowanej przez Komisję Europejską zmiany systemu dokonywania zakupów interwencyjnych. Po szybkiej sprzedaży zapasów OMP należy natychmiast powrócić do prowadzenia interwencji rynkowej zgodnie z oryginalnymi zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku – twierdzą autorzy listu: Edmund Borawski, prezes Polskiej Izby Mleka, Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich oraz Klemens Ciesielski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy.