Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych, przygotowane przez PFHBiPM, to kopalnia wiedzy dotyczącej poziomu wydajności mlecznej w naszym kraju. Znajdziemy tam informacje m.in. o najwydajniejszych mlecznicach, zarówno pod względem pojedynczej laktacji jak i wydajności życiowej.

Jak czytamy w raporcie, w 2015 roku bezkonkurencyjną, pod względem wydajności mleka i jego składników, krową w kraju okazała się KICIA o numerze identyfikacyjnym PL-005250733852 (rasa HO – III laktacja) córka buhaja SCOTTY CA-8150222, należąca do hodowcy Jacka Skonecznego prowadzącego gospodarstwo rolne w miejscowości Strzebieszew woj. łódzkie.

Krowa osiągnęła podczas 305 dniowej laktacji wydajność na poziomie 20911 kg mleka. Parametry surowca były następujące: tłuszcz - 817 kg (3,90 proc.), białko - 673 kg (3,22 proc.), tłuszcz + białko – 1490 kg.

100-tysięcznice

Wspominając najwyższe wyniki osiągnięte w laktacji 305-dniowej przez krowy, z ekonomicznego punktu widzenia, należy również brać pod uwagę długowieczność krów, gdyż ich zdolność do produkowania mleka przez szereg laktacji w dobrej kondycji nawet, jeśli nie osiągają one rekordowych wydajności jest najbardziej pożądana, gdyż przynosi wymierny zysk hodowcy – przypominają autorzy opracowania.

W roku 2015 lista krów 100-u tysięcznic znacznie się wydłużyła osiągając 561 zwierząt. Krowa o najwyższej wydajności życiowej to ponownie ALFA 12 PL005003387356 ze Spółki Rolnej Kalsk Sp. z o.o., która w ciągu 13,4 lat oceny wyprodukowała 148884 kg mleka. Poprawiając swój ubiegłoroczny rekord o 1284 kg, niestety już po raz ostatni ponieważ w 2015 ubyła.

Kolejny najlepszy wynik, 147181 kg mleka należy do krowy REDUTA 10 PL005038761657 z OHZ Dębołęka Sp. z o.o. - czytamy w wynikach oceny.