Wiele budynków inwentarskich jest przystosowane do bezściółkowego utrzymania zwierząt. Znaczne ilości powstającej przy produkcji w tym systemie gnojowicy są magazynowane z zbiornikach, szambach podziemnych lub coraz częściej spotykanych zewnętrznych zbiornikach okrągłych. W wielu rejonach kraju na tzw. obszarach OSN zagospodarowanie gnojowicy odgrywa kluczową rolę.

W każdym gospodarstwie by przynosiło odpowiedni zysk, jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia i powodzenia produkcji jest świadomość działań. Zalicza się do tego m.in. również zagospodarowanie odchodów. Warto wiedzieć ile gnojowicy mamy do zagospodarowania i co możemy uzyskać dzięki temu.

Potrzebny jest zatem pomiar ilości tego nawozu, czyli w warunkach polowych pomiar poziomu gnojowicy w zbiorniku. Oczywiście znając pojemność zbiornika możemy z większą lub mniejszą dokładnością go ocenić – lecz brak tu precyzji. Pomiar może się zatem odbywać metodą najprostszą przy wykorzystaniu miary wskazującej poziom tego nawozu lub dla lubiących gadżety elektronicznym miernikiem.

Elektroniczny pomiar, przy odpowiedniej kalibracji czujnika może być bardzo precyzyjny, jest to jednak pewien wydatek – lecz nie aż tak duży. Koszt montażu, który można wykonać samemu domowymi metodami jest niewielki, a samo urządzenie to wydatek zaledwie kilkuset złotych.

Sam sposób wykonania pomiaru poziomu gnojowicy w zbiorniku jest mało ważny, jednak posiadanie wiedzy na ten temat daje możliwość planowania nawożenia upraw przez cały rok lub w przypadku obszarów OSN wyliczenia zagospodarowania gnojowicy we własnym gospodarstwie i sprzedaży (lub innych umów) nadmiaru nawozu.