Pomoc dla branży mleczarskiej jaką przewiduje w najbliższym czasie Komisja Europejska to między innymi:
• przyspieszenie wypłaty pieniędzy z tytułu  dopłat bezpośrednich. 70 proc. ich wysokości producenci mleka otrzymają w październiku. W Polsce wypłaty rozpoczną się po 16 października,
• państwa członkowskie mogą udzielać pomocy gospodarstwom mleczarskim w formie wypłat do wysokości 15 tys. EURO,
• zmiana w zasadach zakupu kwot produkcji mleka przez państwa członkowskie. Wykupione kwoty utrzymywane w rezerwie krajowej nie byłyby już liczone jako część krajowej kwoty przy podejmowaniu decyzji, czy należna jest dodatkowa opłata.

Jak ocenia te działania Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, spytaliśmy jego prezesa Waldemara Brosia – W obecnej sytuacji każdemu działaniu zmierzającemu do poprawy aktualnego stanu wypada tylko przyklasnąć, tym bardziej że polscy producenci mleka są zdecydowanie biedniejsi od swoich kolegów z krajów tzw. starej Unii.

Pomoc państwa powinna być skierowana przede wszystkim do tych gospodarstw, które w dobrych latach dla mleczarstwa, a więc 2006 – 2007 poczyniły duże inwestycje na unowocześnienie produkcji. Na swoje nieszczęście spłata pierwszych rat kredytu przez te gospodarstwa zbiegła się w czasie z okresem dekoniunktury w mleczarstwie. Niezbędna jest elastyczna postawa banków i pomoc z resortu rolnictwa. Te pierwsze nie powinny stawiać przeszkód w wydłużeniu okresu spłaty zaciągniętych kredytów, a ministerstwo powinno pospieszyć z pomocą, pokrywając przynajmniej części odsetek od tych kredytów.

Pomoc taka może uratować wiele zadłużonych gospodarstw, tym bardziej że są oznaki poprawy koniunktury w mleczarstwie. Ceny mleka odtłuszczonego podniosły się w krajach UE o 2 do 3 proc. Cena masła wzrosła we Francji o 4 proc. w ciągu miesiąca, w Niemczech o 8 proc., a w Wielkiej Brytanii nawet więcej. Sery podrożały o 5 do 7 proc. Naprawdę niewiele potrzeba, aby ci inwestorzy przetrwali do czasu istotnego ożywienia w branży.

Źródło: farmer.pl