Według projektu rozporządzenia Rady Ministrów, który został niedawno przekazany do konsultacji społecznych, na wsparcie będą mogli liczyć producenci mleka, którzy w zasadzie zamierzają zmienić profil produkcji na bydło mięsne.

Według projektu refundacji będą podlegać koszty zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych w przedziale wiekowym od 6 do 36 miesięcy. Według założeń hodowca, który będzie ubiegał się o wsparcie, w dniu składania wniosku nie może mieć więcej niż 30 krów w wieku powyżej 24 m-cy. Wsparciem ma zostać objęty również zakup buhajów czystorasowych ras mięsnych.

Wymogiem udzielenia pomocy ma być m.in. dokonanie zakupu co najmniej jednej jałówki lub buhaja, w okresie od złożenia wniosku do dnia 30 czerwca 2017 r.

Do zobowiązań beneficjenta należeć będzie obowiązek utrzymywania zakupionych ze wsparciem zwierząt w gospodarstwie przez okres co najmniej 36 miesięcy. W ciągu tych 36 miesięcy konieczne będzie również zaprzestanie sprzedaży mleka do podmiotów skupujących. Ewentualną sprzedaż mleka będzie można wznowić po upływie 12 miesięcy liczonych od miesiąca po zaprzestaniu sprzedaży mleka, ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2019 r.

Projekt rozporządzenia przewiduje wsparcie zakupu maksymalnie 20 jałówek. Wysokość refundacji ma wynieść 1000 zł do jałówki w wieku 6-12 miesięcy, 1500 zł do sztuk w wieku 12-18 miesięcy i 2500 zł w przypadku jałówek w wieku 18-36 miesięcy.

W przypadku zakupu buhaja, ma zostać udzielone wsparcie w wysokości 4000 zł, do sztuk w wieku przekraczającym 13 miesięcy.