• Cielęta trafiają tutaj po odpojeniu siarą i przebywają pod wiatą nawet do trzech miesięcy.
  • Podłoga jest wybetonowana, z wyprofilowanym spadkiem odchodzącym od szerokiego korytarza. Wokół wiaty jest rynna, która odprowadza odchody zwierząt.
  • Nowa wiata poprawiła nie tylko dobrostan cieląt, ale zapewnia także profilaktykę zoohigieniczną zwierząt. Upadki nowonarodzonych cieląt zdarzyła się na fermie zbyt często.

O nowej inwestycji opowiedział Jarosław Łoniewski, główny zootechnik fermy w Tragaminie.

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej Gajewo  jest jedną z 41 strategicznych spółek Skarbu Państwa. Ta spółka  należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Produkcja zwierzęca to hodowla bydła mlecznego. Całe stado liczy około 500 szt. Bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Z czego dojonych jest aktualnie 220 krów. Wydajność mleka średnio od samicy oscyluje na poziomie 10 tys. kg mleka i ciągle rośnie. Wydajność od sztuki ocenianej za 2018 r. to 9292 kg mleka, o parametrach tłuszczu 3,73 % oraz białka 3,28%.

W gospodarstwie prowadzona jest ocena wartości użytkowej bydła przez  PFHBiPM, a jej doradcy hodowlani dbają o potencjał genetyczny stada.

Spółka realizuje program hodowlany, który opiera się na embriotransferze. Umożliwia on przyspieszenie i zwiększenie zakresu postępu genetycznego, a co za tym idzie uzyskanie wielu osobników o najlepszych cechach w krótkim czasie.

Prezesem zarządu  OHZ Gajewo  Sp. z o.o. jest pan Krzysztof Tomasik, który jest także członkiem zarządu  Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego z siedzibą w Gdańsku.