Wydawać by się mogło, że krowy stres cieplny odczuwają, kiedy pojawią się upały, jednak ze zjawiskiem tym – co prawda w mniejszym stopniu – mamy już do czynienia, kiedy temperatury wzrastają powyżej 16-20°C. Taki poziom temperatur zapewnia komfort termiczny człowiekowi, ale nie wysokowydajnym krowom mlecznym, które już wtedy mają problem z oddaniem nadmiaru wyprodukowanego ciepła. Wspomniane ciepło stanowi energię zużytą głównie podczas procesów fermentacji zachodzących w żwaczu, a im wyższa wydajność mleka, tym więcej ciepła zwierzęta muszą odprowadzić do otoczenia. Podczas panowania upałów należy więc podjąć wszelkie kroki, aby ograniczyć ich negatywny wpływ na zwierzęta.

Podstawą skuteczna wentylacja

Do wymiany gorącego, zużytego powietrza obecnego w budynku konieczna jest sprawna wentylacja. W zależności od konstrukcji budynku, jeżeli jest poprawnie zaprojektowana (odpowiedni stosunek otworów nawiewnych do wywiewnych), wystarczająca może okazać się wentylacja grawitacyjna. W większości przypadków, głównie z uwagi na błędy konstrukcyjne, taka wentylacja jest jednak niewystarczająca i konieczne jest jej wsparcie wentylacją mechaniczną. Najczęstszą praktyką jest montaż sekwencji wentylatorów pionowych nad ciągiem komunikacyjnym, wzdłuż stołu paszowego, tak aby powstał tunel powietrzny, z jednej strony chłodzący zwierzęta, a z drugiej przesuwający masy zużytego powietrza na zewnątrz budynku. Należy pamiętać, że efekt stresu cieplnego jest w większym stopniu odczuwalny, kiedy wysokiej temperaturze towarzyszy wysoka wilgotność. W oborach, gdzie zwierzęta utrzymywane są na ściółce, szczególnie w przypadku cieląt, konieczna jest dbałość o to, aby ściółka stale była sucha. Konieczna jest również częsta wymiana podłoża, zwłaszcza jeśli zwierzęta utrzymywane są na głębokiej ściółce, gdyż fermentacji, która zachodzi w oborniku, towarzyszy uwalnianie ciepła dodatkowo podnoszącego temperaturę w oborze.

Zraszacze wykorzystywane do chłodzenia krów można wykonać we własnym zakresie
Zraszacze wykorzystywane do chłodzenia krów można wykonać we własnym zakresie

Swobodny dostęp do wody

W niwelowaniu skutków stresu cieplnego ważną rolę odgrywa woda. Konieczne jest zapewnienie zwierzętom swobodnego dostępu do bieżącej wody, niezależnie od tego, czy przebywają one wewnątrz, czy na zewnątrz budynku. Nie można dopuszczać do sytuacji, w której zwierzęta muszą konkurować o wodę czy też paszę. Bardzo ważne jest tu rozmieszczenie poideł w strategicznych punktach obory, czyli miejscach, gdzie zwierzęta przebywają najdłużej. Do takich lokalizacji należą m.in. okolice stołu paszowego, poczekalnia przed halą udojową oraz okolice wyjścia z hali udojowej, gdyż zwierzęta po doju wykazują zwiększone zapotrzebowanie na wodę. Lokalizacja powinna jednak być na tyle przemyślana, aby krowy zatrzymujące się przy poidle nie blokowały wyjścia z hali udojowej innym sztukom.

Podczas upałów nie można dopuszczać do rywalizacji zwierząt o wodę
Podczas upałów nie można dopuszczać do rywalizacji zwierząt o wodę

Wykorzystanie wody podczas upałów można rozszerzyć poza funkcję pojenia zwierząt. Wielu hodowców decyduje się na montaż systemu zraszania wspomagającego chłodzenie krów. Niektórzy rolnicy samodzielnie wykonują takie instalacje, ponosząc tym samym minimalne koszty. Najczęściej w przewód do dystrybucji wody wpinane są dysze z opryskiwaczy polowych, tworzące drobne krople. Pożądanym efektem jest uzyskanie mgiełki, która będzie chłodzić zwierzęta, nie mocząc ich nadmiernie. Aby osiągnąć najwyższą skuteczność chłodzenia zwierząt, warto zsynchronizować instalację zraszającą z wentylacją mechaniczną, tak aby po kilku minutach zraszania nastąpił okres kilkudziesięciu minut wentylacji. Trzeba podkreślić, że system zraszania zwierząt musi mieć odpowiednią lokalizację. Linię zamieszcza się najczęściej nad korytarzem paszowo-gnojowym, ale tak, aby nie doszło do moczenia paszy. Linia zraszająca nie może znajdować się również nad legowiskami, gdyż nadmierna wilgotność w tej strefie będzie przekładać się na pogorszenie warunków zoohigienicznych, a co za tym idzie – wzrośnie ryzyko występowania zapaleń gruczołu mlekowego. W związku z tym wykorzystanie systemu zraszania w oborach uwięziowych nie jest zalecane.

Wykorzystaj otwartą przestrzeń

W celu poprawy komfortu termicznego bydła warto wykorzystać wolną przestrzeń w okolicy budynku inwentarskiego. Jeśli zwierzęta na co dzień nie korzystają z pastwiska bądź okólnika, warto byłoby przynajmniej na okres letni zorganizować wybieg dla zwierząt, aby miały możliwość wyboru miejsca wypoczynku. Najlepszym rozwiązaniem byłoby dodatkowe zadaszenie okólnika, dzięki czemu zwierzęta poczułyby ulgę od upału również w ciągu dnia. Podczas panowania wysokich temperatur, szczególnie nocą, jeśli zwierzęta mają możliwość wyboru, z pewnością wybiorą przebywanie poza budynkiem, który nagrzał się w ciągu dnia, oddając następnie ciepło w czasie nocy. 

Odpowiednie żywienie i suplementacja na upały

W okresie letnim bydło wymaga specjalnego podejścia do suplementacji mineralno-witaminowej. Latem na skutek zwiększonego podczas upałów pobrania wody konieczne jest uzupełnianie utraconych witamin i minerałów. Wraz z moczem i potem wydalane są minerały, wśród nich przede wszystkim sód, potas, magnez, a nawet wapń. Warto więc wybierać mieszanki mineralno-witaminowe przeznaczone właśnie na okres letni. Zdaniem żywieniowców również dodatek tłuszczów paszowych może w pewnym stopniu pomóc w ograniczeniu skutków stresu cieplnego. Wynika to z faktu, że przemiany tłuszczu w energię powodują mniejszą produkcję ciepła niż przemiany węglowodanów. Dzięki temu organizm krowy w mniejszym stopniu ulega przegrzaniu.

Do ograniczenia skutków stresu cieplnego może przyczynić się również odpowiednia strategia żywieniowa. Jeśli w gospodarstwie dawka TMR sporządzana jest jednorazowo, latem warto rozważyć podzielenie dawki na minimum dwa karmienia. Kluczowe znaczenie mają również pory żywienia krów. Podczas upałów zaleca się przesunąć pory karmienia na czas, kiedy temperatura w ciągu doby jest niższa, najlepiej więc robić to wcześnie rano i późno wieczorem.