Poprzez dostęp do potrzebnych, czytelnych informacji hodowcy bydła mlecznego i mięsnego zyskują większą kontrolę nad procesem zarządzania żywieniem. Podawane w czasie rzeczywistym informacje pomagają hodowcy w podejmowaniu uzasadnionych decyzji, umożliwiających polepszenie efektywności żywienia.

Minimalne straty paszy i ograniczenie jej pozostałości do minimum pozytywnie oddziałują na proporcje między ilością zadanej paszy a wielkością produkcji, zapewniając hodowcy większy zysk.

Kluczowe wskaźniki efektywności, jak średnie dzienne pobranie paszy oraz pobranie paszy na zwierzę, wspomagają pracę hodowców bydła zarówno mlecznego, jak i mięsnego. Nowe raporty dostarczają informacji o skarmionej paszy oraz jej kosztach w odniesieniu do określonej grupy zwierząt w danym przedziale czasowym.

Hodowcy bydła mlecznego mogą np. w łatwy sposób sprawdzić, jakie koszty paszy przypadają na produkcję 100 kg mleka, czyli ocenić wydajność żywienia. Hodowcy bydła mięsnego mają możliwość kontroli średniego pobrania paszy w poszczególnych grupach oraz monitorowania łącznej dawki paszy zadawanej w całym cyklu.

Program Lely T4C łączy automatyczny system żywienia Lely Vector z robotami udojowymi Lely Astronaut, zapewniając potrzebne do zarządzania dane w czasie rzeczywistym. Hodowcy, stosujący inne systemy doju mogą generować takie same raporty, wprowadzając dane produkcji mleka.

Dokładne raporty, dotyczące chwytaka paszy, który służy do napełniania robota mieszająco-zadającego, pomagają do minimum ograniczyć różnicę między wyliczoną a zadaną dawką.