Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia swoich członków Związek Polskich Przetwórców Mleka przyjął stanowisko w sprawie współpracy z innymi organizacjami mleczarskimi.

Polska branża mleczarska w nieodległej przyszłości będzie musiała zmierzyć się z zupełnie nowymi wyzwaniami, jak podkreśla ZPPM. Przede wszystkim zaliczono do nich propozycję KE odnośnie wprowadzenia Zielonego Ładu oraz strategii „Od pola do stołu”. Propozycje te mogą zrewolucjonizować europejskie rolnictwo, jednak mogą również spowodować znaczny wzrost kosztów produkcji rolnej, jak zaznacza ZPPM.

– Nie znamy jeszcze szczegółów proponowanych rozwiązań, nie wiemy jak będzie wyglądała nowa Wspólna Polityka Rolna. Jesteśmy jednak przekonani, że już teraz nasza branża powinna aktywnie zabierać głos w dyskusjach kształtujących nowe polityki. Oprócz Zielonego Ładu mamy jeszcze wyzwania w postaci negatywnych skutków, jakie w gospodarce przyniesie ciągle trwająca pandemia koronawirusa – czytamy w opublikowanym stanowisku.

Zaznaczono również jak pilną i poważną kwestią jest tzw. Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta wraz z regulacjami opakowań, recyklingu i zagospodarowania odpadów.

– Nie należy zapominać o ciągle powracających obawach związanych z podatkiem cukrowym, ale także próbami tworzenia negatywnego obrazu mleka i jego przetworów w sferze publicznej, a zwłaszcza w mediach społecznościowych. Zagrożeń dla naszej branży jest dużo, a ciągle przybywają nowe – podkreślił ZPPM.

Choć, jak zaznaczono w piśmie, ZPPM docenia dotychczasową współpracę z Polską Izbą Mleka, Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskich, Krajowym Stowarzyszeniem Mleczarzy oraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, zaproponował stworzenie Porozumienia dla mleczarstwa.

– Udało nam się wspólnie wiele osiągnąć i udowodniliśmy, że w najważniejszych dla branży sprawach jesteśmy razem mimo dzielących nas różnic, które stały za powołaniem każdej z naszej organizacji – poinformował ZPPM. – Sądzimy jednak, że przyszedł czas, aby naszą współpracę przenieść na wyższy poziom, bardziej skoordynowany. Proponujemy stworzenie Porozumienia dla mleczarstwa, w którym każda z naszych organizacji miałaby równy głos – zaproponował Związek.

Zgodnie z wizją przedstawioną przez ZPPM, dzięki regularnym spotkaniom, Porozumienie mogłoby niezwłocznie i elastycznie reagować na bieżące wydarzenia oraz stałoby się platformą wymiany informacji pomiędzy członkami. W przypadku pojawienia się konkretnych problemów ułatwiłoby tworzenie koalicji na rzecz ich rozwiązania.

W celu zagwarantowania równego traktowania wszystkich sygnatariuszy Porozumienia zaproponowano rotacyjne przewodniczenie każdej z organizacji.

– Uważamy, że nowa sytuacja w jakiej znajdzie się wkrótce polskie mleczarstwo wymaga nowych, nieszablonowych rozwiązań. Głęboko wierzymy, że nasza inicjatywa spotka się z pozytywną reakcją ze strony pozostałych organizacji, gdyż tylko wtedy będziemy w stanie stawić czoła nowym wyzwaniom stojącym przed naszą branżą – zaznaczył ZPPM.