Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Polska Izba Mleka podpisały porozumienie o współpracy.

Obie organizacje będą współpracować przy realizacji swoich celów statutowych, popierać swoje stanowiska przedstawiane w toku procesu legislacyjnego, a także konsultować z sobą stanowiska do projektów założeń aktów prawnych, projektów aktów prawnych i dokumentów rządowych.

Ponadto obie organizacje postulują szczególne rozwiązania w zakresie zapewnienia surowców i dostaw w celu utrzymania ciągłości produkcji oraz magazynowania produktów spożywczych.

„W obecnej sytuacji geopolitycznej oraz makroekonomicznej zapewnienie ciągłości dostaw i produkcji wyrobów spożywczych dla polskiej gospodarki jest kluczowe. Zarówno rządzący, jak i parlamentarzyści muszą traktować te kwestie priorytetowo. Dlatego w tym sektorze trzeba szczególnie zapewnić dostawy surowców, zwłaszcza w obszarze energetycznym i gazowym. Specjalne rozwiązania dla rynku spożywczego powinny być opracowane i wdrożone jak najszybciej. Współpraca FPP i Polskiej Izby Mleka w dużym stopniu będzie się koncentrować na tych aspektach” – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz przewodniczący Rady Zamówień Publicznych.

„Cieszymy się, że rozpoczęliśmy współpracę z tak prestiżową organizacją jak Federacja Przedsiębiorców Polskich. Szczególnie w tym trudnym czasie, kiedy kryzys gospodarczy staje się faktem, a wiele przedsiębiorstw z sektora mleczarskiego stanie przed poważnymi wyzwaniami. Wspólne działania, szybka wymiana informacji i nade wszystko dobra wola do tego, by wspierać przedsiębiorstwa w tym trudnym czasie, pomogą nam wspólnie pokonać najtrudniejsze wyzwania” – dodaje Agnieszka Maliszewska dyrektor Polskiej Izby Mleka i Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA.