Porozumienie zostało zawarte w celu uzyskania większej skuteczności w rozwiązywaniu problemów polskich producentów i hodowców bydła mięsnego. Przyczynić ma się także do rozwoju rynku polskiego bydła mięsnego oraz jego produktów- wołowiny kulinarnej. Celem współpracy jest skoncentrowanie się na wypracowaniu oraz realizacji spójnej strategii dla całego sektora wołowiny – czytamy w oświadczeniu przygotowanym z okazji roku pracy konsorcjum.

Sygnatariusze pozytywnie oceniają pierwszy rok współpracy i wiążą nadzieję z rozwojem działań podejmowanych na mocy tego porozumienia. Pozytywnie oceniono działania mające na celu wypracowanie wspólnych wystąpień do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po roku działalności zespołu pod przewodnictwem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, kierowanie zespołem przejmuje Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Oficjalne przekazanie przewodnictwa na drugi rok współpracy, nastąpiło 25.06.2016r.

- Najważniejsze cele na najbliższy rok pracy konsorcjum to m.in. stworzenie planu zwalczania IBR/IPV i BVD/MD w pogłowiu bydła mięsnego, rozwiązanie problemu z brakiem zapisu dot. ojca w paszportach zwierząt krzyżówkowych, podjęcie wspólnych działań promocyjnych przy współdziałaniu w pozyskaniu środków finansowych na ten cel, a także wypracowywanie wspólnych stanowisk przestawianych na spotkaniach Copa-Cogeca – mówi Józef Wojewódzki, członek zarządu PZPBM.