Po pomyślnym przejściu testów przez Portugalię w styczniu 2011, kraj ten będzie po raz pierwszy uczestniczył w oficjalnej ocenie cech produkcyjnych od kwietnia 2011.

Oficjalnym przedstawicielem Portugalii i klientem Interbullu jest organizacja Associação Nacional para o Melhoramento dos Bovinos Leiteiros (ANABLE), a krajowym centrum oceny jest Centro de Investigação de Biopersidade e Recursos Genéticos – CIBIO z Uniwersytetu w Porto.

Polska od szeregu lat należy do INTERBULL-u, gdzie jest obecnie reprezentowana przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a krajowym centrum oceny jest Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.