O tym, że następuje dynamiczny postęp hodowlany polskich stad krów mlecznych słyszeliśmy już nie raz. Co roku obserwujemy wzrost produkcyjności krów mlecznych (wyniki oceny użytkowości mlecznej) co jest również związane z postępem genetycznym. Z roku na rok obserwujemy również postęp hodowlany podczas wystaw zwierząt hodowlanych.

W miniony weekend mieliśmy okazję spotkać się z doskonałym obrazem postępu hodowlanego podczas XX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku. Zwyciężczyni w kategorii krów w drugiej laktacji – krowa Addison – z hodowli OHZ Garzyn została wybrana również Superczempionką Wystawy. Co ciekawsze jej matka – również Addison – krowa w trzeciej laktacji została czempionką w starszej grupie.

Pozwala to wyciągnąć wniosek, iż każde kolejne pokolenie jest coraz doskonalsze pod względem „wystawowym”, a także pozostawia nadzieję, że i pod względem produkcyjnym może się to wiązać z pewnym sukcesem – choć jedno z drugim nie ma zupełnie nic wspólnego.