Centrum Genetyczne PFHBiPM we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu przeprowadziło wstępne analizy genetyczne dla cech zdrowotności racic. Prace rozpoczęto od najczęściej występującego schorzenia, czyli dermatitis digitalis (Zapalenie skóry palca).

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że na zachorowalność wpływają takie czynniki jak: stado, faza laktacji, sezon i miesiąc wycielenia. W oparciu o dane zebrane w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. opracowano model oceny wartości hodowlanej dla odporności zwierząt na to schorzenie, który pozwala na wyeliminowanie wpływu wymienionych czynników.

Potwierdzono tym samym, że dermatitis digitalis w polskiej populacji bydła rasy HF ma podłoże genetyczne, a odziedziczalność odporności na to schorzenie wynosi 0,11, co stanowi wynik porównywalny do innych krajów.

Dalsze prace związane z rejestracja danych i przeprowadzaniem analiz umożliwią w przyszłości wdrożenie rutynowej oceny wartości hodowlanej dla zdrowotności racic.

Hodowcy przyłączając się do projektu „CGen korekcja” otrzymują informacje przydatne do zarządzania stadem, ale również przyspieszają moment, w którym będą mogli doskonalić zdrowotność racic poprzez dobór buhajów, czy selekcję jałówek.