Pożyteczne mikroorganizmy są to specjalnie wyselekcjonowane szczepy bakterii oraz grzybów. Jak dotąd najpowszechniej użytkowane są w przemyśle spożywczym, medycynie oraz rolnictwie. W produkcji zwierzęcej oraz roślinnej możemy je spotkać m.in. pod nazwą probiotyków stosowanych coraz częściej w żywieniu zwierząt oraz inokulantów wspomagających proces zakiszania kiszonek. Coraz popularniejsze staje się również spryskiwanie resztek pożniwnych oraz roślin w wegetacji roztworami zawierającymi pożyteczne mikroorganizmy.

Ograniczenia w stosowaniu antybiotyków oraz coraz słabsze efekty ich stosowania skłaniają do szukania nowych rozwiązań w leczeniu i prewencji chorób bydła. Jedną z metod zmniejszania ilości patogenów w budynkach gospodarczych jest ich biologizacja. Pod tą nazwą kryje się nic innego jak zasiedlanie obiektów pożytecznymi mikroorganizmami, poprzez opryskiwanie, rozsypywanie lub zamgławianie preparatami zawierającymi drobnoustroje.

W przyrodzie każdy skrawek materii organicznej jest szybko kolonizowany przez mikroorganizmy. Dzięki umiejętności rozróżniania, które drobnoustroje są naszymi sprzymierzeńcami, a które wrogami, możemy działać w celu zwiększenia populacji pierwszych i ograniczania drugich. Pożyteczne mikroorganizmy wypierają ze środowiska drobnoustroje, które działają negatywnie. Dzieje się to za pośrednictwem wytwarzanych przez probiotyki substancji, takich jak np. kwasy organiczne, oraz poprzez stwarzanie konkurencji pokarmowej i środowiskowej. Zabieranie przestrzeni życiowej oraz składników pokarmowych drobnoustrojom patogennym przez pożyteczne mikroorganizmy dotyczy zarówno układu pokarmowego, jak i środowiska obory, paszy lub powierzchni skóry zwierząt.

POŻYTECZNE MIKROORGANIZMY - CORAZ POPULARNIEJSZE

Można by stwierdzić, że rozpoczęła się swego rodzaju "moda" na pożyteczne mikroorganizmy. Od niedawna także w Polsce tego rodzaju substancje zyskują na popularności. Liczne badania naukowe potwierdzają pozytywny wpływ probiotyków na działanie układu pokarmowego zwierząt i ludzi. Jednak stosowanie mikroorganizmów można znacznie rozszerzyć.

Działająca na polskim rynku firma ProBiotic Polska, największy krajowy producent i dystrybutor substancji zawierających pożyteczne mikroorganizmy posiada kilka preparatów dedykowanych hodowcom bydła. W składzie preparatów nazywanych skrótowo Emami, znajdują się drobnoustroje, których dobór odbywa się pod kątem ich działania na organizmy zwierząt oraz zdolność do wypierania ze środowiska mikroorganizmów patogennych. Ważne jest również, aby kompozycje zawierały drobnoustroje o jak najszerszym spektrum bytowania, tak aby środek działał w każdych warunkach.

Na temat najczęściej kupowanych przez hodowców bydła preparatach zawierających pożyteczne mikroorganizmy mówi Wioletta Mysiewicz z Mazowieckiego Regionalnego Centrum Mikroorganizmów w Załuskach:

- Najczęściej kupowany jest preparat probiotyk Em 15, stosowany jako dodatek do pasz, kiszonek, sianokiszonek. Zwiększa on przyswajalność dawki pokarmowej. Kolejnym preparatem jest Em Farma. Jest on stosowany do biologizacji pomieszczeń, w tym stanowisk, na których utrzymywane są zwierzęta. Używa się go rów

nież do kąpieli racic oraz leczenia chorób skóry. Rolnicy chętnie kupują też preparat Em Farma Plus, stosowany do biologizacji gnojówki oraz gnojowicy. Polepsza on jakość odchodów jako nawozu, poprzez przyspieszanie fermentacji.

Jak podaje producent, preparaty zawierające pożyteczne mikroorganizmy stosować można również do zabezpieczania przed pleśnieniem magazynowanych płodów, w tym słomy i siana, poprawy kondycji żwacza u dorosłego bydła oraz przewodu pokarmowego u cieląt. ProBio Emy mogą być również stosowane do poudojowej higienizacji strzyków. Stosowanie pożytecznych mikroorganizmów pomaga w walce z takimi schorzeniami jak biegunki, grzybice skóry, zapalenia wymienia.

Niewątpliwe popularność pożytecznych mikroorganizmów w rolnictwie będzie rosła. Warto więc dowiedzieć się więcej o tego typu preparatach. Możliwe, że to właśnie drobnoustroje, z którymi bez opamiętania walczono w XX w., staną się sprzymierzeńcami ludzkości w nadchodzących czasach.