Dr Lach wskazywał jakie informacje są ważne w prawidłowym zarządzaniu żywieniem krów mlecznych. Według specjalisty należy przede wszystkim określić model krowy, którą mamy żywić, czyli model średniej krowy w grupie. Do tego celu niezbędne są takie dane, jak: poziom tłuszczu, białka, laktozy oraz mocznika w mleku, które zawarte są w raportach wynikowych otrzymywanych przez gospodarstwa objęte oceną wartości użytkowej krów.

Prelegent podkreślał również rolę odpowiedniego podziału na grupy technologiczne, tak aby jak najlepiej pokryć zapotrzebowanie pokarmowe w zależności od stanu fizjologicznego, poziomu produkcji, wieku zwierząt i ich kondycji.

O migracji krów pomiędzy poszczególnymi grupami decydują takie czynniki jak: dzień laktacji, kolejność laktacji, aktualna produkcja mleka, czy zmiana produkcji w ostatnich 7 dniach. Jako dodatkowe informacje służą: kondycja ciała oraz poziom kwasu beta- hydroksymasłowego, który jest oznaczany u krów w Osięcinach między 5, a 7 dniem po porodzie.

Wykładowca wskazywał również na istotę analizy pasz, którą należy wykonywać regularnie. Warto jest również przeprowadzić analizę składu mineralnego pasz.

Bardzo ważnym wskaźnikiem w zarządzaniu żywieniem krów jest również analiza żerności, w której określa się pobieranie suchej masy przez krowy w poszczególnych grupach. Pozwala to na ułożenie dawki pokarmowej możliwie najlepiej dopasowanej do potrzeb krów.

Dr Lach przypominał również o regularnej ocenie sporządzania TMR-ów. Analiza powinna mieć charakter ilościowy oraz jakościowy. Kontrola ilościowa powinna potwierdzić zgodność zaprogramowanych ilości pasz z ich faktycznym pobraniem do wozu paszowego. Analiza jakościowa powinna z kolei określić strukturę fizyczną oraz powtarzalność TMR-u.