Rolnicy uczestniczący w programie zmniejszają emisję metanu głównie poprzez żywienie krów paszą bogatą w kwasy omega 3 (głównie pasz z traw). Trawa jest istotnym źródłem kwasów omega-3 dla zwierząt. W Omega-3 można również wzbogacać mieszanki paszowe, na przykład przez dodatek ekstrudowanego siemienia lnianego.

Emisja metanu przez krowy mleczne jest szacowana poprzez regularne analizy mleka w podczerwieni. Stwierdzono, że istnieje wyraźna korelacja między ilością odpowiednio zbilansowanej paszy, składem kwasu tłuszczowego mleka i emisją gazów jelitowych (metanu) przez krowy. Metodologia zastosowana w programie Eko-Metan została uznana przez francuskie Ministerstwo Ekologii oraz przez ONZ w 2012 r.

Emisje gazów cieplarnianych szacuje się na podstawie profilu kwasów tłuszczowych i wydajności mleka ze wzoru:

Ilość metanu (CH4) = (FA≤C16 / FA ogółem)*(a*[wydajność mleka kg/krowę]b), gdzie (FA≤C16 / FA ogółem) oznacza % kwasów tłuszczowych zawierających 16 lub mniej atomów węgla w stosunku do całkowitej ilości kwasów tłuszczowych, natomiast a i b to specyficzne współczynniki liczbowe.

Rolnicy są premiowani przez stowarzyszenie Bleu-Blanc-Coeur za różnice w emisji metanu w stosunku do przeciętnych wartości w regionie. Każdy rolnik indywidualnie, co miesiąc dostarcza wyniki analizy mleka do stowarzyszenia. Rolnicy uczestniczący w programie zobowiązują się przy tym do niestosowania w żywieniu krów syntetycznych adiuwantów chemicznych, takich jak syntetyczne kwasy tłuszczowe, formalina, soda kaustyczna oraz wszelkich pochodnych palm (olej i mączka) czy kopry w paszy dla krów. Premie, które wypłaca stowarzyszenie Bleu-Blanc-Coeur są niewielkie, ale rolnicy mają szanse na uzyskanie korzystnych cen mleka. Środki na premie pochodzą z darowizn firm [np. operator sieci telefonicznej Orange, spółka bankowa Crédit Mutel Arkea, Valorex – producent pasz dla zwierząt), stowarzyszeń, a także osób prywatnych. 

W 2019 roku w programie EKO-METAN zaangażowanych było 617 rolników. Przeciętnie osiągnięto redukcję emisji gazów cieplarnianych o 11,1 % w przeliczeniu na gospodarstwo, czyli 21,5 tony ekwiwalentu CO2.

ANKIETA

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania anonimowej ankiety, która dotyczy opinii rolników na temat kontraktów na dobrowolne działania rolników na rzecz środowiska i klimatu. Analizujemy cztery typy kontraktów, które są opisane w treści ankiety.

Ankieta umieszczona jest >>> TUTAJ

W najbliższych dniach będziemy Państwu prezentować funkcjonujące w praktyce przykłady kontraktów dla środowiska i klimatu. Zachęcamy do śledzenia działań realizowanych przez rolników!