Zdaniem dr Mikuły u źródła problemu leży długotrwała jednostronna selekcja w kierunku wysokiej produkcji mleka, czego efektem są problemy z pokryciem wysokiego zapotrzebowania pokarmowego na energię i białko.

Do najważniejszych problemów wysokowydajnych krów wykładowca zaliczył m.in.: deficyt energii po wycieleniu, choroby metaboliczne, pogorszenie wskaźników rozrodu, brakowanie, skrócenie użytkowania krów oraz wynikające z tego ogólne pogorszenie opłacalności produkcji mleka.

Szczególną uwagę zwracał ekspert na zarządzanie żywieniem w okresie przejściowym, w którym swoje źródło ma większość schorzeń dotykających wysokowydajnych krów. Głównym problemem, z którym trzeba się zmierzyć w tym czasie jest deficyt energii, który pojawia się jeszcze przed wycieleniem.

Wśród czynników poprawiających bilans energii dr Mikuła wskazywał na konieczność poprawy homeostazy żwacza, poprzez uregulowanie pH jego treści oraz stabilizację fermentacji. Kolejnym czynnikiem ograniczającym ujemny bilans energii jest poprawne zarządzanie kondycją krów, mające na celu unikanie ich otłuszczenia (przy kondycji > 3,75 pkt. BCS).

Ekspert zachęcał również do suplementacji krów w okresie przejściowym dodatkami glukogennymi, np. glikolem propylenowym, które mogą zmniejszyć ryzyko występowania ketozy i stłuszczenia wątroby, szczególnie u krów o nadmiernej kondycji.