Problem ten jest powiązany z niedostatecznym komfortem krów podczas leżenia. Dotyczy to zarówno krów utrzymywanych w budynkach starszego typu, czyli obór, gdzie krowy utrzymywane są na uwięzi, jak i nowoczesnych obiektów wolnostanowiskowych.

W przypadku obór uwięziowych problemy z odgnieceniami na stawach skokowych pojawiają się, gdy stanowiska nie są ścielone (ruszta za krowami) i/lub nie są pokryte matami legowiskowymi (lub maty są cienkie i twarde), a krowy leżą na „gołym” betonie.

W przypadku wolnostanowiskowego systemu utrzymania bardzo ważnym aspektem zapobiegającym występowaniu odgnieceń na stawach skokowych jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni legowiskowej, a także odpowiedniego jej komfortu.

Najprostszą metodą określenia, czy stanowiska legowiskowe są wygodne dla krów jest obserwacja ich zachowania. Tu ważne jest czy krowy korzystają z legowisk i czy układają się na nich prawidłowo. Jeśli nie zapewnimy krowom odpowiedniego komfortu podczas leżenia w wyznaczonym do tego miejscu będą one układać się wedle własnych preferencji, np. ustawiać się będą na nich tyłem, będą leżeć tylko na części legowiska lub całkowicie na betonowej posadzce lub rusztach.

Skutkiem tego mogą być odgniecenia i rany na stawach skokowych (zdjęcie), które będą prowadzić do spadku pobrania paszy, spadku wydajności, obniżeniu wskaźników rozrodu, co może być powodem przedwczesnego wybrakowania ze stada.