Centrum Wiedzy projektu BovINE zawierające ponad 400 wpisów z walidowanymi badaniami i dobrymi praktykami zarejestrował 2000 wizyt indywidualnych użytkowników uzyskujących dostęp do ponad 25 000 odsłon w czasie krótszym niż rok.

Wielu rolników w całej Europie, wraz z ich doradcami i ekspertami, już skorzystało z wiedzy w BovINE Knowledge Hub, zorganizowanym wokół czterech głównych tematów: zdrowie i dobrostan zwierząt, odporność społeczno-ekonomiczna, wydajność produkcji i jakość mięsa oraz zrównoważenie środowiskowe.

- BovINE Knowledge Hub zawiera bogactwo wiedzy potwierdzonej poprzez demonstracje i praktyki w gospodarstwach oraz poprzez badania. Ponieważ sektor produkcji wołowiny oraz cały jej łańcuch wartości stoją przed wyzwaniami na wielu frontach w Polsce, istotne jest, aby wiedza potrzebna do spełnienia oczekiwań organów regulacyjnych, rynku i konsumentów w celu poprawy zrównoważenia sektora dotarła do tych, którzy potrzebują i będą wykorzystywać ją codziennie, do rolników - Jerzy Wierzbicki, Network Manager w Polsce dla sieci BovINE

BovINE Knowledge Hub jest dobrym źródłem informacji dla sieci wsparcia i doradztwa rolniczego oraz bezpośrednio dla rolników. W ramach krajowego spotkania w Warszawie w dniu 18.10.2022 r., którego organizatorem jest krajowy zespół BovINE, większa liczba polskich producentów bydła opasowego otrzyma bezpośrednie linki do Knowledge Hub, umożliwiające im dostęp i wykorzystanie potrzebnych informacji.

Odwiedzający Knowledge Hub, korzystający z własnej przeglądarki internetowej, mogą tłumaczyć wszystkie treści na swój język. Spotkanie w Polsce jest jednym z dziewięciu krajowych spotkań dla rolników i ich doradców w Belgii, Estonii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Polsce, Portugalii i Hiszpanii. Równolegle ze spotkaniami przebiega kampania komunikacyjna w mediach społecznościowych i mediach branżowych we wszystkich językach,
wykorzystująca treści z Knowledge Hub na tematy szczególnie istotne dla każdego kraju.

Tomasz Rasiński, producent bydła z woj. Mazowieckiego i członek krajowej sieci BovINE poleca innym rolników dostęp do Knowledge Hub.
- To coś bardzo przydatnego, ponieważ mogę znaleźć odpowiedzi na moje problemy i pytania. Projekt BovINE jest naprawdę ważny dla całego sektora wołowiny w Europie, ale także dla mnie osobiście. Do tej pory miałem naprawdę wspaniałe doświadczenia. Niektóre z nich pomogły mi w prowadzeniu produkcji – mówi Tomasz Rasiński.