Producenci mleka chcą protestować przeciwko środkom rynkowym Komisji Europejskiej poprzez wiece i działania w siedmiu krajach członkowskich UE. Decyzję o protestach krytykuje Europejska Rada ds. Mleka (EMB).Organizatorzy kampanii uważają wprowadzenie dotacji na prywatne przechowywanie produktów mlecznych za złą decyzję.

Zdaniem prezesa EMB, jedynie zmniejszenie produkcji mleka w całej UE może przynieść zmianę. Przechowywanie już przetworzonych produktów, takich jak mleko w proszku, masło i ser, nie zmniejszy presji cenowej na producentów, ponieważ produkty te nadal stanowić będą część nadmiernej podaży produktów mlecznych.

Prezes EMB wyraził rozczarowanie decyzją przeprowadzenia protestów w wielu krajach europejskich. Na przykład rolnicy chcą zbudować piramidę z mleka w proszku w Berlinie. We Francji w kilku regionach powstaną „pola mleka w proszku”. Dalsze kampanie z mlekiem w proszku planowane są we Włoszech, Danii, Belgii, na Litwie i w Luksemburgu.

Kampanie są powiązane z apelem do Komisji Europejskiej o uruchomienie aktywnego ogólnounijnego programu ograniczania produkcji. Wiceprzewodnicząca EMB, powiedziała, że zmniejszenie produkcji, aby mogło mieć efekt musi być koordynowane przez UE. Tymczasowe zezwolenie, obecnie wydawane przez UE, nie zmieni nic w obecnej sytuacji kryzysowej dodała wiceprzewodnicząca.
Pakiet wsparcia kryzysowego dla rynków rolnych w UE, ogłoszony do tej pory przez Komisję Europejską, przewiduje możliwość uzyskania od 7 maja do 30 czerwca dopłaty do przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku, sera i masła.

Według nieoficjalnych informacji, Niemcy mają otrzymać kwotę 21 726 ton na prywatne przechowywanie sera a 18 394 ton Francja. W przypadku Włoch planowane jest 12 654 tony, a Wielka Brytania, która w tym roku nadal jest uprawniona do funduszy UE, otrzyma pomoc na przechowywanie 4 499 t sera. Pozostała kwota ma być rozłożona na inne państwa członkowskie. KE planuje wypłacić dopłatę do prywatnego przechowywania (PLH) za maksymalnie 100 000 ton sera.

Pomoc jest również oferowana do przechowywania wołowiny, jagnięciny i koziego mięsa. Nie podano terminu składania wniosków dotyczących jagnięciny, mięsa kóz i wołowiny.
W odniesieniu do przechowywania wołowiny KE wyjaśniła, że można otrzymać pomoc na świeże lub schłodzone ćwiartki tylne - głównie steki - od zwierząt w wieku ośmiu miesięcy z tusz klasy S, E, U, R i O. Najniższa ilość do przechowywania wynosi 10 ton. Czasy przechowywania byłyby przewidziane na 90, 120 lub 150 dni.

W przypadku mięsa jagnięcego i koziego można wnioskować o dopłatę do prywatnego przechowywania świeżych lub schłodzonych tusz i półtusz pochodzących od zwierząt w wieku poniżej dwunastu miesięcy. Również tutaj czasy przechowywania wynoszą 90, 120 lub 150 dni. Minimalne ilości składowania wynosząc 5 ton i dotyczą obu produktów.