Mleko krowie

Średnia roczna wydajność mleka pozostała w dużej mierze niezmieniona i wyniosła 7300 kg na zwierzę (±0,0%). Ilość proc. do 11 700 ton, podczas gdy produkcja mleka koziego spadła o 1,6 proc. do 26 100 ton.

Przy 3 500 300 tonach (+2,9 proc.) większość (88,8 proc.) mleka surowego wyprodukowanego przez krowy trafiła do mleczarni i zakładów przetwórczych. Pomniejszone o niewielką stratę, pozostałe mleko surowe zostało wykorzystane w samych gospodarstwach: 260,5 tys. w postaci przetworzonej, jako żywność w gospodarstwie lub z gospodarstwa.

 

 

Mleko owcze

Około 28 600 owiec mlecznych hodowanych w Austrii (-0,9 proc.) miało średnią roczną wydajność mleka 408 kg na zwierzę (+9,1 proc.). Przy 10 200 tonach większość produkcji (87,1 proc.) przeznaczona została do spożycia przez ludzi. Według austriackiego urzędu statystycznego, 1400 ton (11,9 proc. produkcji) wykorzystano do innych celów, takich jak pasza dla zwierząt. Pozostała część (1,0 proc.) została zarejestrowana, jako starta.

Mleko kozie

Przy średniej rocznej wydajności mlecznej 647 kg na zwierzę (-4,0 proc.), 40 400 (+2,5 proc.) kóz mlecznych hodowanych w Austrii wyprodukowało około 26 100 ton (-1,6 proc.) surowego mleka. Jako na cele żywnościowe wykorzystano 23 600 ton surowego mleka (90,4 proc. produkcji). Pozostała ilość została wykorzystana na paszę dla zwierząt lub do innych celów (2300 ton lub 8,6 proc. produkcji).