Jak już pisaliśmy na naszym portalu, Polskie Zrzeszeni Producentów Bydła Mięsnego realizuje serię spotkań szkoleniowych dla producentów bydła mięsnego. Spotkania odbywają się na fermach specjalizujących się w produkcji wysokojakościowego żywca wołowego.

26 września mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu, które miało miejsce w gospodarstwie Tomasz Rasińskiego, producenta żywca wołowego. Było to bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ oprócz możliwości wysłuchania prelekcji specjalistów, mogliśmy przysłuchać się dość ożywionej dyskusji w jakiej brali udział zaproszenie eksperci oraz okoliczni rolnicy.

Spotkanie było również okazją do sprawdzenia jak wygląda gospodarstwo produkujące żywiec wołowy w systemie QMP. Tomasz Rosiński chętnie oprowadził obecnych po swoim obejściu oraz odpowiadał na wszelkie pytania związane z utrzymanie, żywieniem oraz sprzedażą opasów.

Na spotkaniu obecni byli eksperci Doradztwa Terenowego (osoby wyszkolone i będący pod opieką PZPBM oraz CDR w Brwinowie.) Doradcy zachęcali rolników do współpracy oraz przedstawiali zakres niesionej pomocy.