PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Produkcja wołowiny opłacalna

Produkcja wołowiny opłacalna

Jerzy Magowski z Będzitowa w woj. kujawsko-pomorskim od 15 lat zajmuje się hodowlą bydła mięsnego rasy Charolaise. Obecnie posiada 200 mamek czystorasowych.Podczas XIII Regionalnej Kujawsko- -Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Minikowie w kategorii krowa z cielęciem wystawił trzy sztuki. Zdobył czempionaty. Na innych wystawach w kraju jego zwierzęta również były nagradzane.

Gospodarstwo Magowskiego obecnie obejmuje 540 ha ziemi dzierżawionej po byłym PGR i 100 ha ziemi własnej.

Łąki stanowią 60 ha, z których produkuje siano dla krów. Pastwisk nie posiada - uwarunkowania glebowe.

Pozostałe to grunty orne, na których uprawia ok. 200 ha kukurydzy na ziarno, pszenicę jarą, 80 ha rzepaku, 80 ha żyta i 80 ha pszenicy ozimej. Niestety pszenica, rzepak i żyto tej zimy wymarzły.

W gospodarstwie prowadzona jest też produkcja warzyw. Największy areał stanowi marchew - ok. 60 ha. Pozostałe warzywa to głównie: pietruszka, seler i brokuły.

W produkcji zwierzęcej zajmuje się tylko hodowlą czystorasowych Charolaise.

W 1996 r. zakupił 120 mamek, 100, cieląt i 7 byków rozpłodowych z likwidowanej produkcji w Gajewie k. Piły. Obecnie stado liczy 420 szt. tego bydła, w tym 200 mamek. Jak mówi zainteresowanie się bydłem mięsnym nie było przypadkowe. Wcześniej pracował w Animeksie, gdzie zajmował się eksportem bydła.

Zwierzęta przebywają w oborach po byłym PGR-ze zaadaptowanych do prowadzenia produkcji mięsnej w systemie wolnostanowiskowym. Wcześniej w PGR-ze odbywała się produkcja mleka i jak widać na zdjęciach są tego pozostałości.

Bydło - z powodu braku pastwisk przebywa na wybiegu, część sezonowo od wiosny do późnej jesieni i część całorocznie.

Jak mówi Magowski, bydło mięsne wkomponowało się w jego doświadczenia i uwarunkowania gospodarstwa (gorzelnia). Od września do czerwca zwierzęta karmione są wywarem gorzelnianym z własnej gorzelni w ilości średnio ok. 30 l na dobę. To znakomicie redukuje koszty produkcji. Ale po kolei, jak to robi Magowski.

Młodzież przebywa przy matce do wieku ok. 7-8 miesięcy. Następnie jest odsadzana i po dwóch tygodniach dzielona na grupy - jałówki i byczki. Co istotne od 2 mies. życia do odsadzenia mają swobodny dostęp do siana i pasz treściwych.

W poszczególnych boksach wydzielone są duże kojce z wąskim przejściem, przez które mogą się przedostać tylko cielęta. Właśnie w tych kojcach mogą do woli zjadać siano i treściwe.

Z treściwych otrzymują otręby pszenne, pszenice i owies gnieciony, śrutę sojową i mieszankę CJ.

Byczki w wieku 18-24 mies. osiągają wagę 750-850 kg i są przeznaczane na eksport głównie do Grecji. Jedynie ok. 5-10 proc. pozostaje w kraju jako materiał rozpłodowy. Jałówki Magowski sprzedaje do dalszej hodowli w trzech podejściach: jako odsadki w wadze ok. 300 kg, jałówki w wieku ok. 15-18 mies. do krycia i jałówki cielne w 4-5 mies. ciąży w wieku 22-23 mies. Na remont stada pozostawia ok. 10 proc. jałówek. Ale nie systematycznie każdego roku.

Jak jest dobry rynek, czyli wysokie ceny pozostawia ok. 5 proc. Jak jest słaby rynek, tak jak teraz, na remont stada pozostawia 20 proc. jałówek. Takie podejście jest możliwe z uwagi na długie użytkowanie mamek. W stadzie są krowy w wieku nawet 15 lat, które rodzą cielęta.

Produkcja bydła mięsnego, może dla Magowskiego jest po części hobby z racji wcześniejszej pracy, ale jest przede wszystkim źródłem dochodów, więc musi być opłacalna. I jest. Magowski dla Farmera przedstawił kalkulację kosztów i przychodów z prowadzonej produkcji. Buhaje od urodzenia do sprzedaży w wieku 24 mies. przyrastają dziennie średnio 1,164 kg. W tym czasie zjadają dziennie średnio 5 kg pasz treściwych (śruta z mieszanki zbożowej - 2,5 kg, otręby owsiane - 1 kg, śruta słonecznikowa - 0,5 kg, otręby żytnie - 0,5 kg i otręby pszenne - 0,5 kg).

Mieszanka zbożowa pochodzi z własnej produkcji, jej koszt wytworzenia wynosi 0,60 zł/kg. pozostałe komponenty pochodzą z zakupów. Ilościowo najwięcej stanowią otręby owsiane z racji najniższej ceny, która wynosi 0,35 zł/kg.

Koszt nabycia pozostałych składników to: śruta słonecznikowa (tańsza od sojowej) - 1 zł/kg, otręby pszenne - 0,60 zł/ kg i otręby żytnie 0,56 zł/kg. W sumie dzienny koszt żywienia byczka paszą treściwą wynosi 3,03 zł netto. Pozostałe pasze to przede wszystkim słoma zalana wywarem gorzelnianym. Magowski tych składników paszy nie bierze do kosztów. Jak mówi słoma na pole wraca jako obornik, a wywaru gorzelnianego w całości nie jest w stanie sprzedać, więc gdyby nie wykorzystanie go w gospodarstwie musiałby jeszcze ponosić koszty utylizacji. Mniej więcej połowę wywaru gorzelnianego zużywa na własne potrzeby, drugą połowę sprzedaje.

W poprzednim sezonie otrzymywał 15 zł za 1000 litrów. Koszt siana (80 proc. własne, 20 proc. zakup) szacuje na 1 zł/ szt./dziennie. Pozostałe koszty: pracownicze, energia, paliwo, weterynaryjne to w sumie 1 zł dziennie na sztukę. Problemów ze zdrowotnością stada w zasadzie nie ma. Lekarz wzywany jest czasami do porodu. W okresie wiosennym cielęta często zapadają na zapalenie płuc.

Problem w tej chwili mniejszy, ponieważ stosowane są szczepienia ochronne.

Nieznacznie koszt produkcji podnosi zakup kredy i lizawek w sumie o ok. 4 gr/dzień/sztukę. Tak więc dzienny koszt ponoszony na jedna sztukę buhaja wynosi 5,07 zł netto.

Niedawno Magowski sprzedał byczki po 2,20 euro/kg żywca, w przeliczeniu na złotówki dało to 9,24 zł/kg. Mnożąc przez wspomniany wyżej średni przyrost 1,164 kg, otrzymujemy przychód za jeden dzień opasu w wysokości 10,76 zł. Odejmując koszty 5,07 zł/dzień, zostaje 5,69 zł. Ale to nie jest jeszcze czysty zysk. Tę kwotę należy pomniejszyć o koszty utrzymania mamki. U Magowskiego ten koszt wynosi 1 200 zł rocznie.

Mamki otrzymują 3 kg pasz treściwych dziennie, słomę z wywarem gorzelnianym i siano w okresie letnim.

Z 200 posiadanych mamek ok. 170 cieląt rocznie jest odchowywanych. Cieląt jest mniej o ok. 30 szt. ze względu na upadki i fakt, że jedna krowa nie zawsze wyda potomstwo każdego roku. Generalnie koszt przypisany na jedną odchowaną sztukę byczka czy też jałówki z tytułu utrzymania mamki wynosi 1,93 zł/ dziennie (1,2 tys. zł razy 200 szt. mamek podzielone przez 170 szt. odchowanych cieląt podzielone przez 2 - w ciągu opasu krowa rodzi w przeliczeniowe 2 cielaczki). Pozostaje zysk 3,76 zł dziennie na sztukę buhaja (5,69 minus 1,93 zł). Przy wadze 850 kg po 24 mies. (730 dniach) daje to zysk w wysokości 2 744,80 zł/szt. (3,76 zł razy 730 dni). Gdyby Magowski nie posiadał wywaru gorzelnianego, jak szacuje koszt żywienia wzrósłby o ok. 30 proc. i byłby w związku z tym mniej opłacalny, ale nadal opłacalny. Zysk wyniósłby ok. 1 800 zł/szt.

Wartościowo jałówki sprzedawane są na poziomie podobnym do byków. Za jałówkę w 4-5 mies. ciąży, czyli w wieku 22-23 mies., otrzymuje ok. 7 tys. zł. Odsadki w wieku 7-8 mies. sprzedaje po ok. 3 tys. zł, a jałówki do zacielenia po ok. 5 tys. zł netto. Jak podkreśla, jałówki zjadają ok. 15-20 proc. paszy mniej niż buhaje.

Produkcja bydła ras mięsnych jest opłacalna. Jak podkreśla Magowski, wpływa na to m.in. fakt, że dzienne przyrosty masy ciała są wyższe, jak również uzyskiwana cena jest wyższa niż przy opasach ras mlecznych. Z tych względów, jego zdaniem, opasanie byczków rasy HF jest na granicy lub poniżej granicy opłacalności.

Z kolei Magdalena i Mariusz Ratajscy od 12 lat zajmują się hodowlą bydła mięsnego rasy Limousine. Do roku 1998 w gospodarstwie była prowadzona produkcja mleka. Pan Mariusz jednak z niej zrezygnował i postawił na bydło mięsne jako uzupełnienie produkcji roślinnej (obornik). Ponadto posiadane łąki i pastwiska są na terenie podmokłym- torfowym, inne ich wykorzystanie nie wchodzi w rachubę. Obecnie posiadają 50 mamek czystorasowych i drugie tyle młodzieży. Oborę wolnostanowiskową na głębokiej ściółce wybudowano w 1999 roku, następnie rozbudowano w 2006 r., podzielona jest na sektory i kojec dla cieląt z wąskim przejściem.

Podczas XIII Regionalnej Kujawsko- -Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Minikowie w kategorii krowa z cielęciem wystawili trzy sztuki. Tak się złożyło, że byli jedynymi wystawcami, więc i czempionat i wiceczempionat powędrował do Wojdal w pow. inowrocławskim, gdzie prowadzą gospodarstwo.

Jednak jak podkreślają na ostatniej wystawie w Szepietowie, gdzie konkurencja była większa ich czempioni z Minikowa także sięgnęli po najwyższy laur.

Gospodarują na ok. 140 ha ziemi. Łąki stanowią 18 ha i pastwiska 12 ha. Pozostałe to grunty orne. Dla bydła uprawiają 5 ha kukurydzy na kiszonkę i mieszanki zbożowo-strączkowe na ziarno. Pozostały areał to produkcja towarowa.

Ziemniaki przemysłowe zajmują powierzchnię 20 ha i 5 ha ziemniaków na reprodukcję (dla siebie i na sprzedaż).

Pozostałe to kukurydza na ziarno, jęczmień, pszenica, pszenżyto i rzepak. Niestety pszenica, pszenżyto i rzepak (łącznie 27 ha) tej zimy wymarzły, w większości uprawy te przesieli jęczmieniem jarym.

Jak wspomniałem wcześniej, obecnie ich stado liczy 100 szt., w tym 50mamek czystej rasy Limousine. Od połowy maja do połowy października krowy z cielętami przebywają na pastwisku przyległym do obory. Aby zachęcić zwierzęta do powrotu na noc do obory, w okresie pastwiskowania mamki otrzymują 1 kg pasz treściwych.

Jak jest sucho i słaba trawa często od lipca/sierpnia są dokarmiane sianokiszonką. W okresie zimowym mamki żywione są sianem, kiszonką z kukurydzy i wywarem gorzelnianym z kukurydzy w ilości 20 litrów na sztukę.

Cielęta posiadają stały dostęp do wydzielonego kojca z wąskim przejściem, w którym zjadają siano i śrutę zbożowo - strączkową z dodatkami witaminowo-mineralnymi. Jałówki przy matce przebywają do 8 miesiąca życia, byczki do 7 miesiąca. Po odsadzeniu dzielone są na dwie grupy wg płci. Obie grupy są żywione podobnie.

Otrzymują śrutę zbożową z dodatkami mineralnymi. Zimą - siano i kiszonkę z kukurydzy. Latem - sianokiszonkę i siano. Co istotne, wszystkie zwierzęta (mamki, cielęta, jałówki i byczki) są żywione do woli. Limitowany jest jedynie wspomniany wywar gorzelniany.

Pasze w większości produkowane są w gospodarstwie. Zakup dotyczy jedynie wywaru, dodatków mineralnych i częściowo słomy.

Jałówki w wieku 8 mies. osiągają wagę 270- 300 kg, zostają w kraju jako materiał hodowlany. Najczęściej sprzedawane są w wieku ok. 12 mies., rzadko cielne. Byczki w większości są sprzedawane na eksport jako odsadki przy wadze 300 kg.(niewielka część zostaje jako materiał hodowlany). Ostatnio uzyskana cena za byczka to 2,57 euro/ kg, w przeliczeniu na naszą walutę dało to 10,73 zł/kg netto. Jałówki odsadki (waga 280-300 kg) sprzedawali po 3,3 tys. zł netto/sztukę.

Jak mówią Ratajscy, produkcja jest opłacalna, dodatkowo w ich przypadku podmokłych łąk i pastwisk nie można przeznaczyć na uprawy polowe. Zaletą jest posiadanie własnego obornika. Tak więc hodowla bydła mięsnego niejako wkomponowała się w uwarunkowania gospodarstwa.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (9)

 • ww 2016-01-17 19:19:58
  parobek to jest robotnik w mieście, pracownicy żabek, itd. co nie umieją otworzyć własnej działalności
 • PIP 2013-07-09 11:13:17
  PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY CZEKA NA ZGŁOSZENIA PRACOWNIKÓW UBOJNI ZMUSZANYCH DO UDZIAŁU W TEJ HUCPIE
 • Rolnicy555888 2013-07-09 11:01:28
  Ratujmy Polskie Rolnictwo! Ratujmy Polskie Zakłady! Ratujmy tysiące miejsc pracy!!!!

  Spotkajmy się na Torwarze w Warszawie 10.07 o godz 10:00 skad przejdziemy pod Sejm, Kancelarie Rady Ministrow, Siedzibe Klubu PiS, aby wyrazić swoje poparcie dla uboju rytualnego!!!

  Nie dajmy się francuskiemu lobby które przejęło naszych klientów! Nie pozwolmy wyslac 8 tysiecy rodzin na bruk! Apelujmy o rozwage do poslow PiS aby zawalczyli o polskie rodziny, o polskiego rolnika, polskich pracownikow. Sytuacja na wsi jest dramatyczna!!! Rolnicy, szczególnie młodzi, sa zmuszani do szukania pracy w miescie! Pozwoliliśmy by zniszczono polskie hodowle gęsi, z jednego z najwiekszych eksporterów wieprzowiny staliśmy się importerem. Nie dajmy całkowicie zniszczyć polskiego rolnictwa, polskiej wsi, polskich rzeźni! Walczmy o to co nam się należy!
  Informacje o manifestacji:
  Związek Polskie Mięso 722-220-019
  Stowarzyszenie Rzeznikow i Wedliniarzy 507-130-369
  Krajowa Rada Drobiarska 22 33 61 338
  Zakłady Mięsne Mokobody 516-031-481
  Zakłady Mięsne Biernacki 603 812 581
  Zaklad Drobiarski Imex 609 511 200
  Zaklad Miesny Jozian 504 096 777
  Zaklady Miesne Kowalczyk 695 999 395
  Zaklady Miesne Sobsmak Tykocin 509 551 621
  Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Rolniczych 500-012-173
  UPEMI 664 141 400
  Porozumienie Rolnikow, Zwiazkow i Organizacji Rolniczych 513 963 872

  DOLACZYLA DO NAS DEKLARUJAC POPARCIE I UDZIAL W MANIFESTACJI;

  Samoobrona Rolnicza 602 695 895


  ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY TRANSPORT I POWROT


  Zapraszamy wszystkich zwolenników uboju rytualnego na
  facebook.com/ubuj.rytualny?hc_location=stream
 • Daniel 2013-07-09 11:01:06
  Miej serce dla polskich pracownikow, polskich rolnikow, polskich rodzin, polskich dzieci!!!

  Tak jak kiedys powiedzial Bill Clinton:
  Przede wszystkim gospodarka Glupcze!!!

  Powiedz TAK dla uboju rytualnego!!!
  Powiedz TAK dla wzrostu polskiego PKB
  Powiedz TAK dla glodujacych dzieci!!!
  Powiedz TAK dla ludzi ktorym brakuje do 'Pierwszego'  ABY W POLSKIM DOMU NIGDY NIE ZABRAKLO CHLEBA!!!
 • michał 2013-02-10 16:09:00
  bardzo dobry artykuł. rzeczowy, nakreślający podstawowe zasady produkcji.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.227.97.219
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.