Decydując się na rozpoczęcie działalności związanej z produkcją bydła mięsnego należy sobie odpowiedzieć na podstawowych kilka pytań m.in.: na jaki system produkcji chcemy się zdecydować, czy zamierzamy produkować bydło czystorasowe i czy chcemy bydło tylko chować, czy również hodować?

Należy również zorientować się w terenie w kwestii dostępności materiału opasowego/hodowlanego, możliwościach zbytu oraz cen, po jakich istnieje możliwość sprzedaży.

Przede wszystkim należy dopasować zwierzęta do posiadanych warunków, zarówno pod względem zaplecza paszowego, jak i posiadanych budynków inwentarskich. Należy mieć świadomość, że nie każda rasa sprawdzi się w określonych warunkach utrzymania. Nie oznacza to, że nie da się jej utrzymywać, ale może się okazać, że nie zostanie wykorzystany w pełni jej potencjał genetycznego.

Wady i zalety produkcji

Przed rozpoczęciem tego typu produkcji trzeba mocno przemyśleć wszystkie mocne i słabe strony w tej branży, aby mieć świadomość na jakiego rodzaju pracę się decydujemy.

Zdecydowaną zaletą produkcji bydła mięsnego jest mniejsza pracochłonność w porównaniu do produkcji mleka. Niższa jest również kapitałochłonność zarówno pod względem środków produkcji jak również samej organizacji gospodarstwa m.in. niższe są koszty budowy obiektów inwentarskich dla bydła mięsnego (za przykład może tu służyć utrzymywanie odpornych ras bydła mięsnego przebywających cały rok za zewnątrz, zapewniając im jedynie schronienie przed wiatrem).

Z kolei do podstawowych wad z całą pewnością można zaliczyć wolny obrót kapitału, wciąż relatywnie niską opłacalność (ceny ok. 20-30 proc. niższe od średnich UE) oraz małą skalę produkcji, która zmusza rolników do korzystania u usług pośredników, co w niektórych przypadkach zabiera sporą część zysku. Według danych przedstawianych przez prof. Wojciecha Ziętarę, za zdolne do rozwoju można uznać gospodarstwa utrzymujące 60 – 80 SD bydła przy rocznej sprzedaży ok. 34 ton żywca.

W warunkach polskich, z uwagi na postępującą redukcję stad bydła mlecznego, można tu upatrywać szansy na rozwój produkcji bydła mięsnego. Zamiast więc likwidować stado warto się zastanowić nad zmianą profilu produkcji, polegającą na krzyżowaniu krów mlecznych rasami mięsnymi, czyli tzw. krzyżowaniu towarowym, które docelowo można ukierunkować na krzyżowanie wypierające dla wybranej rasy. Jest to jedna z możliwych dróg zakładania stada bydła mięsnego.