- W oparciu o potencjał rynkowy strony konserwatywnie założyły osiągnięcie przez Beijing Eastern Bell w 10 roku sprzedaży powyższych produktów 5 proc. udziału w chińskim rynku produktów weterynaryjnych dla krów mlecznych i cieląt, co oznacza, że skumulowana sprzedaż Biolek wyniesie ok. 250 mln USD - podano w komunikacie.
Beijing Eastern Bell jest jednym z trzech największych w Chinach dystrybutorów dodatków paszowych stosowanych w hodowli bydła (w tym produktów importowanych od producentów m.in. z UE i Kanady), obecnym na rynku od ponad 10 lat. Spółka specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych programów chowu krów mlecznych i cieląt.


Bioton podał, że zawarcie powyższej umowy przez Biolek "jest zdarzeniem znacząco zwiększającym wartość spółki i wpływającym na zwiększenie możliwych do uzyskania przez spółkę przychodów i zysków, będącym podstawą wypłacenia premii dla sprzedawcy udziałów Biolek w wysokości 30 mln zł".

Biolek podpisał także aneks do umowy z Beijing Smile Feed Sci. & Tech. Co. Ltd dotyczący dystrybucji w Chinach produktów weterynaryjnych wytwarzanych przez Biolek stosowanych w chowie trzody chlewnej i drobiu. Wartość tego kontraktu w oparciu o prognozę sprzedaży Beijing Smile wynosi 1,2 mld USD w okresie 2012-2021 (przy założeniu osiągnięcia 10 proc. udziału w rynku w 10. roku sprzedaży).

Beijing Smile jest największym w Chinach producentem i dystrybutorem enzymu fitazy stosowanego w chowie trzody chlewnej oraz drobiu i posiada w zakresie tego produktu ok. 50 proc. udziału w rynku.

Chiny są największym na świecie producentem trzody chlewnej (ok. 50 proc. w światowym rynku - 800 mln sztuk rocznie) oraz drobiu (ok. 30 proc. w światowym rynku - 14,3 mld sztuk rocznie) i czwartym na świecie producentem bydła.

Bioton miał narastająco w I-III kw. 2011 roku 23,23 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 15,10 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 218,74 mln zł wobec 187,67 mln zł.