Hodowcy znający problemy branżowe są inspiracją dla kształtowania programu i tematyki tej cyklicznej imprezy. Uczestnicy często sami sugerują, na co należy zwrócić większą uwagę. W tym roku pojawiły się sygnały, aby rozszerzyć część dotyczącą bydła mięsnego.

Organizator zachęcał praktyków do uczestniczenia w tym wydarzeniu, aby promować i wdrażać na poziomie gospodarstwa rozwiązania opracowywane przez świat nauki.