Według Eurostatu przy 13,17 mld kg mleka miesięczna dostawa mleka w maju 2022 r. spowodowała spadek o 1,9 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Dostawa w maju była, więc o nieco ponad 250 mln kg mleka niższa niż rok temu.

Wszystkie państwa członkowskie UE w miarę możliwości podążały za negatywną tendencją ogólną. Nawet w Irlandii wyprodukowano o 2,4 proc. mniej mleka w maju 2022 roku w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

Skumulowana podaż mleka w UE wygląda nieco inaczej w ujęciu procentowym: całkowita objętość mleka w UE-27 wynosi 61,41 mld kg mleka, co odpowiada minusowi zaledwie 0,6 proc. Niemcy, Francja i Holandia nadal przyczyniają się najbardziej do zmniejszania się tego spadku.

Od tego roku Irlandia również dołączyła do tych poważnych zmian w produkcji mleka w UE. Według aktualnego badania produkcja mleka w ciągu ostatnich trzech miesięcy była niższa niż w roku poprzednim, tak, że po pięciu miesiącach produkcji w Irlandii dostawa mleka na poziomie 40 mln kg była o 1,1 proc. niższa.

W Polsce i we Włoszech łączny wynik jest nadal wyższy niż rok wcześniej. Wątpliwe jest, czy i tam ten trend się utrzyma, skoro od czerwca 2022 r. w Europie panują przedłużająca się susza i fale upałów, które znacznie ograniczyłyby mleczność krów.