Dobór odpowiedniej odmiany do uprawy na kiszonkę dla krów powinien opierać się o warunki glebowo klimatyczne, ale również o potencjał produkcyjny zwierząt.

Dobierajmy odmiany o dobrym efekcie stay green, gdyż jest to ważne z punktu widzenia zakiszania, aby procesy kiszenia przebiegały prawidłowo.

W żywieniu wysoko wydajnych krów mlecznych najważniejszy jest udział kolb w plonie. Wartości powinny kształtować się na poziomie ok. 50 proc., najlepiej gdyby przekraczały tą wartość ponieważ, im większy jest udział kolb w kiszonce tym wyższa jest jej wartość.

Nie gońmy roślin jak najmocniej w górę, plon zielonej masy nie jest w przypadku kiszonki najważniejszy. Im wyższa będzie roślina tym mniejszy będzie procentowy udział kolb w kiszonce, a właśnie o tą energię nam chodzi.

Podobne zależności pojawiają się także w późniejszej fazie, a mianowicie chodzi tu o wysokość cięcia podczas zbioru kukurydzy. Podnosząc wysokość zbioru, zwiększamy procentowy udział kolb w kiszonce.

W przypadku zwierząt o wysokim potencjale produkcyjnym bardzo istotną cechą jest również strawność kiszonki. Badania wskazują na zależność między strawnością kiszonki a wydajnością mleczną. Wzrost strawności o 1 proc. może skutkować wzrostem wydajności o 1 litr na krowę na dzień.