Szczególnie silny spadek ma dotknąć branżę mleczarską. Na działania rynkowe przewidziano tylko 104 mln euro – aż o 84 proc. mniej niż w 2010 r. Ten spadek to m.in. rezultat nieuwzględniania takich środków pomocowych jak 300 mln pakiet płatności dodatkowych dla producentów mleka, które pod presją państw członkowskich znalazło się w tegorocznym budżecie.

Budżet mleczarski na 2010 rok jest ponadczterokrotnie większy niż kwota przewidziana na wsparcie mleczarstwa rok wcześniej. Kwota przewidziana początkowo na 2009 r. miała niewiele wspólnego ze stanem faktycznym z powodu znacznie większego zakresu pomocy dla sektora na skutek fatalnej sytuacji w branży.

Uwagę zwraca  wzrost kosztów refundacji eksportowych, a także – interwencyjnego przechowalnictwa masła. W wydatkach na mleczarstwo nie został uwzględniony pakiet pomocowy dla rolników państw członkowskich w kwocie 300 mln euro, który zostanie wypłacony z innych
pozycji budżetowych.

Źródło: FAMMU/ FAPA/ farmer.pl