Utworzone w tym roku przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka Centrum Genetyczne w Poznaniu, zainicjowało projekt „CGen korekcja”, którego celem jest zmniejszenie podatności krów na choroby racic, co pozwoli na maksymalizację efektywności produkcji mleka poprzez ograniczenie kosztów z nią związanych.

Obecnie do poprawy zdrowotności kończyn w krajowej populacji dąży się przez pośrednią selekcję bazując na cechach budowy nóg i racic. Uwzględnienie występowania schorzeń racic, a także wykorzystanie selekcji genomowej mogłoby zwiększyć skuteczność prowadzonej pracy hodowlanej przyspieszając uzyskanie zwierząt o zwiększonej zdrowotności racic.

Do wdrożenia tego programu konieczna będzie współpraca między pracownikami CGen a hodowcami, lekarzami weterynarii oraz korektorami racic. W ramach tej współpracy rejestrowane będą informacje o stanie zdrowia racic za pomocą stworzonej przez Centrum Genetyczne aplikacji.

Dodatkową zaletą aplikacji będzie ułatwienie hodowcom zarządzania stadem, dając możliwość prześledzenia historii przebytych chorób racic.