Prokuratura oskarżyła prezesa spółdzielni mleczarskiej w Mońkach Stanisława J. o przyjęcie - w związku z pełnieniem funkcji publicznej - nie mniej niż 347 tys. zł łapówek. Według śledczych, miał on od maja 2002 r. do listopada 2004 r. dostawać 10 proc. wartości od każdej faktury wystawionej przez firmę, która wygrywała przetargi ogłaszane przez spółdzielnię na wykonywanie prac remontowych.

W tej samej sprawie został oskarżony także były inspektor nadzoru inwestorskiego w spółdzielni, któremu śledczy zarzucili, że pośredniczył w przekazywaniu pieniędzy przez przedsiębiorcę - głównego świadka oskarżenia, za co też miał dostawać łapówki.

Obaj oskarżeni od początku się nie przyznawali. Twierdzili, że przedsiębiorca ich pomawia, a zarzuty to zemsta za to, że spółdzielnia zmieniła mu kosztorysy, ograniczając wypłatę pieniędzy.

Białostockie sądy zajmowały się tą sprawą od 2010 roku. Zanim w lipcu ub. roku zapadło prawomocne uniewinnienie prezesa spółdzielni (postępowanie w części dotyczącej inspektora nadzoru sąd drugiej instancji umorzył ze względu na jego śmierć), odbyły się wcześniej trzy procesy, ale wyroki sądu rejonowego (pierwszy skazujący, dwa kolejne uniewinniające) były w II instancji uchylane i sprawa wracała do ponownego rozpoznania przed Sądem Rejonowym w Białymstoku.

W czwartym procesie znowu zapadł wyrok uniewinniający, ale tym razem sąd odwoławczy apelację prokuratury oddalił i wyrok utrzymał. Ocenił, że na podstawie zebranych przez nią dowodów nie można było "w sposób kategoryczny i stanowczy" potwierdzić winy oskarżonego, zgodził się z oceną sądu rejonowego, że zabrakło innego potwierdzenia zarzutów z zeznań przedsiębiorcy - głównego świadka.

Zwracał też przy tym uwagę, że zeznania te dotyczyły wielu wątków, ale nie zawierały istotnych szczegółów, np. dat czy okoliczności rzekomego przekazywania pieniędzy.

Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem tego orzeczenia, Prokuratura Okręgowa w Białymstoku zdecydowała się jednak złożyć kasację. Jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP w biurze prasowym SN, ponieważ w związku z ograniczeniami w działalności sądów (w tym Sądu Najwyższego) wskutek pandemii koronawirusa nie są obecnie wyznaczane terminy rozpatrywania spraw poza pilnymi, na razie trudno przewidzieć, kiedy kasacja w tej sprawie trafi do rozpoznania.