Raport RW – 11 dotyczący żywienia ułatwia monitorowanie stada pod kątem występowania chorób metabolicznych. W raporcie można znaleźć dane dotyczące:

·         Możliwości występowania subklinicznej ketozy,

·         Oceny żywienia na podstawie stosunku tłuszczu do białka,

·         Oceny krzywych laktacji,

·         Oceny organizacji i zarządzania stadem.

Raport Żywienie ułatwia ocenę poprawności zbilansowania energetyczno – białkowego dawki oraz szybką korektę niedoboru lub nadmiaru białka lub energii.

Dzięki wprowadzonemu podziałowi na grupy laktacyjne, wieloródki oraz pierwiastki, można w łatwy sposób zidentyfikować grupę, której dotyczy występujący w stadzie problem.

Prezentacja wyników realizowana jest w perspektywie całorocznej, co pozwala na obserwowanie zmian zachodzących w kolejnych miesiącach.

Zarówno ten jak i pozostałe raporty z oceny użytkowości mlecznej są niezwykle pomocne w prowadzeniu stada krów mlecznych. Im więcej informacji posiadamy o zwierzętach, tym skuteczniej jesteśmy w stanie zaspokoić ich rosnące wymagania.