Spadająca cena mleka, groźba wysokich kar za nadprodukcję, brak przygotowania do funkcjonowania rynku po zniesieniu kwot mlecznych – te i wiele innych czynników skłoniło producentów mleka do wyjścia na ulice Brukseli i wyrażenia swojego niezadowolenia.

Polska, ok., ok. 300 - osobowa grupa stanowiła silny głos podczas protestu. Wśród polskiej delegacji, oprócz licznej grupy hodowców, pojawili się również przedstawiciele niektórych mleczarni, a także członkowie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

 

- Jeśli nie zostaną podjęte nowe działania, czeka nas katastrofa na rynku mleka - alarmują członkowie Europejskiej Rady Mleka.

 

Przed budynek Komisji Europejskiej miejscowi producenci mleka przywieźli kilka bel słomy, folie i zbiorniki z 3 tys. litrów mleka. W zbudowanym z tych materiałów jeziorze wypełnionym mlekiem utopione zostały podobizny europejscy polityków. W mlecznym jeziorze zostali „utopieni” m.in. Angela Merkel, Francois Hollande, David Cameron i Phil Hogan.

Wśród postulatów polskiej delegacji znalazły się:

1. Wprowadzenie zapisów regulujących podaż surowca w sytuacjach kryzysowych na rynku mleka (bilansujących popyt i podaż).

2. Wprowadzenie dopłat i refundacji wywozowych ze względu na wystąpienie sytuacji kryzysowej.

3. Likwidacja bądź złagodzenie kar mlecznych poprzez:

  • Zastosowanie elastycznego współczynnika tłuszczu,
  • Możliwość konwersji kwoty bezpośredniej na hurtową na szczeblu krajowym.

4. Badania możliwości eksportu produktów mleczarskich na rynki trzecie poprzez uruchomienie systemu monitorowania.

5. Wprowadzenie regulacji prawnych, zabezpieczających właściwe relacje pomiędzy producentami, przetwórcami i konsumentami a sieciami handlowymi.Wprowadzenie, również dla Polski, środków rekompensujących wpływ rosyjskiego embarga.

6. Wprowadzenie, również dla Polski, środków rekompensujących wpływ rosyjskiego embarga.

7. Wprowadzony Pakiet Mleczny, mający na celu zapewnienie miękkiego lądowania po wycofaniu kwot mlecznych, w przypadku spółdzielni mleczarskich jest narzędziem nieskutecznym.

8. Urealnienie cen zakupów interwencyjnych.

9. Prowadzenie monitoringu kosztów jednostkowych produkcji mleka.