Jak wynika z danych Agencji Rynku Rolnego od początku bieżącego roku kwotowego rolnicy dostarczyli do podmiotów skupu ok. 5,9 mld kg mleka – po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, czyli o ok. 0,16 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Na tej podstawie ARR określiła stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym i po 7 miesiącach roku kwotowego 2013/2014 kształtuje się on na poziomie nieco ponad 61 proc. (dokładnie 61,15 proc). Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie ok. 60 proc.

Tylko w październiku do podmiotów skupujących dostarczono ok. 825,6 mln kg. mleka. Jest to o ok. 0,5 proc. spadek względem poprzedniego miesiąca, jednak aż o 2,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Jednocześnie ARR informuje, że w przypadku zachowania dynamiki skupu mleka na poziomie z ostatnich 7 miesięcy bieżącego roku kwotowego, w kolejnych jego miesiącach, istnieje ryzyko przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw.

Bieżący rok kwotowy jest ostatnim w którym limit ulegnie zwiększeniu o 1 proc. przed ich zniesieniem w 2015 roku. Kwota krajowa przyznana Polsce na rok kwotowy 2013/2014 wynosi 10 055 797 056 kg i obejmuje zarówno krajową kwotę dostaw jak i krajową kwotę sprzedaży bezpośredniej.