Tradycyjnie najwięcej swoją kwotę mleczną, bo aż o 6 proc. przekroczyli Włosi, na których przypadnie 80 proc. kary. Drudzy na liście kar znaleźli Austriacy, z 3 proc. przekroczeniem limitu. W pozostałych 5 państwach nadprodukcja była niewielka w okolicach 1proc. W podsumowywanym właśnie przez Brukselę sezonie 2006/2007 unijne kraje przekroczyły limity o ponad 773 tys. ton.

Źródło: Agrobiznes