Informacje o przodkach spokrewnionych z danym osobnikiem możemy uzyskać z rodowodu. Jednak dane te dostępne są tylko w przypadku, gdy interesujący nas buhaj pochodzi ze stada objętego oceną użytkowości i posiada udokumentowane pochodzenie.

Do hodowli nabywane są często zwierzęta ze znanych stad, a wśród nich najwartościowsze sztuki, mające w rodowodzie najlepszych przodków. W takiej sytuacji należy zwrócić szczególną uwagę, czy w rodowodzie wybranego rozpłodnika nie widnieją osobniki, które znajdują się w spisie przodków poprzedniego buhaja wykorzystywanego wcześniej w tym stadzie. Wieloletnia eksploatacja w stadzie osobników posiadających wspólnych przodków prowadzi do wzrostu współczynnika inbredu.

Rosnący współczynnik inbredu wywołuje niekorzystne zjawisko depresji inbredowej, przejawiającej się wystąpieniem negatywnych efektów prowadzących do strat ekonomicznych. Depresja inbredowa może przejawiać się zwiększoną częstotliwością występowania letalnych lub semiletalnych wad genetycznych, przyczyniających się do wzrostu wskaźnika upadków cieląt, pogorszenia ich zdrowia, a w rezultacie słabszego rozwoju.

Dodatkowo, za wykorzystaniem w stadzie towarowym buhaja odmiennego genetycznie od przeznaczonych dla niego do krycia krów, przemawia wzmocnienie efektu heterozji, co w efekcie prowadzi do poprawy opłacalności produkcji żywca wołowego.

Informacja zawarta w rodowodzie daje więc możliwość wyboru osobników pochodzących od wartościowych przodków, o potwierdzonej wartości hodowlanej. W praktyce hodowlanej przyjmuję się za wystarczającą analizę przodków buhaja do trzech pokoleń wstecz.

Na podstawie artykułu dr hab. Marcina Gołębiewskiego z lutowego numeru Farmera.

Chcesz kupić lub sprzedać zwierzęta? Zajrzyj na gieldarolna.pl