Jak informuje PFHBiPM liczba krów objętych ocena użytkowości mlecznej na koniec sierpnia 2014 wyniosła 742 929 sztuk. Obecnie populacja krów ocenianych  w Polsce stanowi ponad 32 proc. ogólnej liczby krów mlecznych. przybywa zarówno ilość krów ocenianych, jak również liczba stad objętych oceną.

 

Jest to ciągle stosunkowo niski wynik, jednak obecnie zadowalający ze względu na spadkową tendencję pogłowia krów w kraju. Populacja krów w czerwcu 2014 zmalała o 2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Liczba krów mlecznych osiągnęła poziom 2309 tys. sztuk.

 

Rosnąca liczba krów obejmowanych oceną użytkowości mlecznej świadczy o rosnącej świadomości hodowców, którzy chcą poszerzyć wiedzę na temat swoich zwierząt.. Informacje zawarte w raportach wynikowych znacznie ułatwiają zarządzanie stadem bydła mlecznego. Szczególnie dotyczy to oceny poprawności żywienia, czy kontroli rozrodu.