Przyczyn występowania niebezpiecznego schorzenia, jakim jest wypadnięcie macicy, doszukuje się zwykle w rozluźnieniu więzadeł tego organu. Jak podaje literatura jest to następstwo kolejnych ciąż i porodów u wieloródek, w czasie to których macica rozciąga się a następnie obkurcza. Regeneracja i powrót do kształtu sprzed ciąży nie zawsze przebiega prawidłowo, co skutkuje późniejszymi problemami.

Zbytnie zwiotczenie macicy może być również następstwem zaburzeń w gospodarce wapnia w organizmie zwierzęcia. Pierwiastek ten odgrywa ważną rolę w mechanizmie skurczu mięśni. Do listy przyczyn wystąpienia tego schorzenia, można również dopisać patologie ciąży.

Jeśli w wyniku ocielenia na świat przyszło cielę o zbyt dużych gabarytach, zwiększa się niebezpieczeństwo wypadnięcia macicy. Zbyt duży płód jest zwykle skutkiem złego doboru buhaja do krycia lub za obfitego żywienia krowy podczas końcowego okresu ciąży. Akcja porodowa w takiej sytuacji, wiąże się zwykle z siłową interwencją, która to jeśli nie jest wykonywana z wyczuciem, może bezpośrednio spowodować wypadnięcie macicy.
Ryzyko tego schorzenia jest również większe u krów w ciąży mnogiej, dlatego takie zwierzęta należy otoczyć szczególną opieką podczas okresu okołoporodowego.

Do przyczyn wypadnięcia macicy można zaliczyć również niewłaściwy sposób usuwania błon płodowych jak i zaniechanie tego zabiegu w przypadkach gdy jest on konieczny. Zbyt siłowe i nieumiejętne oddzielanie pozostałości łożyska, może skutkować naruszeniem delikatnej struktury macicy. Jednak pozostawienie pozostałości błon płodowych, może wywoływać u krów parcia, które zwiększają ryzyko wystąpienia omawianego schorzenia.

Wypadnięcie macicy jest bardzo groźnym zjawiskiem i tylko szybka interwencja lekarza weterynarii zminimalizuje ryzyko infekcji.