Z zatrzymaniem błon płodowych u krów, mamy do czynienia, jeśli popłód w całości lub częściowo zalega w macicy, na 12 godzin po wyparciu płodu. Przyczyn, takiego stanu można dopatrywać się zarówno w czynnikach żywieniowych, zakaźnych jak i czynnościowych lub związanych z systemem utrzymania.

Przyczyny żywieniowe

Często wymienianymi przyczynami zatrzymania błon płodowych, są błędy związane z żywieniem. Można zaliczy do nich:

  • niewłaściwy stosunek pasz białkowych do energetycznych
  • niedobór energii w dawce pokarmowej
  • niedobory witaminowe i mineralne
  • zbyt niska lub wysoka kondycja krowy

Źle zbilansowana dieta, skutkująca  nieprawidłową kondycją krów, może pośrednio wpłynąć na liczbę notowanych w stadzie, problemów z zatrzymaniem błon płodowych.

Według niektórych autorów, zatrzymanie łożyska może być spowodowane niedoborem magnezu jak i selenu oraz witaminy E. Bezpośrednim skutkiem niedoborów, są zaburzenia kurczliwości macicy, prowadzące do wadliwej separacji łożyska. Ważne jest, aby dawka pokarmowa, szczególnie ta przeznaczona dla krów zasuszonych, zawierała odpowiedni poziom mikro- i makroelementów.

Przyczyny pozażywieniowe

Do zakaźnych przyczyn zatrzymania łożyska można zaliczyć, salmonellozę, brucelozę, listeriozę oraz schorzenia wywołane przez grzyby. Stany chorobowe mogą być wynikiem przerzutów z innych narządów lub być skutkiem pierwotnego zakażenia błon płodowych.

Inną grupą przyczyn zatrzymania łożyska, są przyczyny czynnościowe. Zalicza się do nich: ciążę mnogą, martwy lub zbyt duży płód. Czynnikiem mogącym zwiększyć ryzyko wystąpienia schorzenia jest ingerencja człowieka w czasie przedłużającej się akcji porodowej. Poronienia jak i porody przedwczesne, bardzo często skutkują wystąpieniem zatrzymania błon płodowych.

Wysoki odsetek zatrzymania błon płodowych w niektórych stadach, specjaliści tłumaczą systemem utrzymania. Problem może wynikać z braku możliwości ruchu, jak np. w przypadku krów utrzymywanych przez cały rok w oborach uwięzionych, lub ograniczona możliwość poruszania się, w niektórych oborach wolnostanowiskowych.