Choć wraz ze wzrostem skali produkcji w gospodarstwach odchodzi się od użytkowania pastwiskowego, to wiele mniejszych gospodarstw nadal korzysta jeszcze z tej formy żywienia w sezonie wegetacyjnym. W ostatnim czasie zachętą do wypasu krów mlecznych okazało się związane z tym wsparcie finansowe w ramach działania „Dobrostan zwierząt”. Kryterium skorzystania z tej płatności jest konieczność zapewnienia krowom mlecznym co najmniej 120 dni wypasu w sezonie wegetacyjnym, przez min. 6 godz. dziennie oraz prowadzenie rejestru wypasu. W ubiegłym roku stawka dotacji wynosiła 185 zł/krowę. 

Wiosenna lustracja pastwisk 

Jeśli chodzi o przygotowanie samego pastwiska, wiosenne działania powinny zostać poprzedzone skrupulatną lustracją użytku zielonego. Należy ocenić obsadę gatunków roślin pastewnych pozostałych na użytku po okresie zimy. W czasie tegorocznej zimy, w przeciwieństwie do kilku poprzednich, mieliśmy do czynienia z dość silnymi mrozami, podczas których temperatury spadały miejscami znacznie poniżej -20 st. Biorąc pod uwagę ograniczoną pokrywę śnieżną, trzeba liczyć się z możliwością wypadnięcia z użytku niektórych cenniejszych gatunków traw czy roślin motylkowych. Ocenić należy również stopień zachwaszczenia, z jakim rozpoczynać się będzie ten sezon. Skala zachwaszczenia i obsada roślin pastewnych stanowią kryteria dalszego postępowania.  Przy dużym zachwaszczeniu i wyraźnym ograniczeniu liczebności cennych gatunków traw i roślin motylkowatych konieczny może okazać się przesiew użytku, poprzedzony pełną uprawą. Natomiast jeśli nie są to skrajne wartości, korzystniejszym ekonomicznie może okazać się zabieg podsiewu.

Zabiegi pielęgnacyjne

Do elementarnych zabiegów, jakie powinno się obligatoryjnie włączyć do wiosennych prac na użytkach zielonych, jest włókowanie/bronowanie, co pozwala wyrównać powierzchnię (kretowiska, łajniaki z ubiegłego sezonu, zniszczenia wywołane przez dziką zwierzynę), jak również w pewnym stopniu w mechaniczny sposób usunąć częściowo zachwaszczenie. Kolejnym ważnym zabiegiem jest wiosenne wałowanie. Przydatne szczególnie po mroźnej zimie, gdy doszło do wysadzania roślin, jak również po bardziej agresywnych zabiegach, jak np. bronowanie. Nie należy go jednak wykonywać na glebach organicznych, oraz w warunkach nadmiernie wilgotnej gleby, gdyż może to doprowadzić do zbytniego jej zagęszczenia. 

Przygotowanie techniczne

Jednym z ważniejszych elementów technicznego przygotowania pastwiska jest wyposażenie go w kompletne ogrodzenie, najczęściej elektryczne. Szerzej o technicznym przygotowaniu ogrodzeń pastwisk i ich wyposażeniu pisaliśmy w lutowym numerze „Farmera” (02/2021). Warto jednak wspomnieć o wcześniejszym przeglądzie dostępnych urządzeń pozostałych z poprzedniego sezonu. Należy określić liczebność i stan dostępnych palików oraz drutu stanowiącego linię elektryczną, niezbędnych do budowy ogrodzenia. Warto również zweryfikować sprawność elektryzatora oraz pracującej z nim baterii (w przypadku elektryzatorów bateryjnych/akumulatorowych). 

Poza elementami samego ogrodzenia należy pamiętać o zabezpieczeniu pastwiska w stały dostęp do wody. W praktyce wyposażenie pastwiska w wodę realizowane jest na różne sposoby, uzależnione głównie od odległości pastwiska od gospodarstwa. Jeśli dystans jest niewielki, rolnicy często decydują się na doprowadzenie bieżącej wody bezpośrednio na pole i podłączenie do zbiornika z zaworem pływakowym, samoistnie regulującym poziom wody. Jeśli zaś odległość jest znacząca, konieczne jest dowiezienie wody na pastwisko w zbiornikach. Oprócz wody należy również pamiętać o uzupełnianiu minerałów (np. w postaci lizawek), szczególnie przy wysokich temperaturach. Jeśli zwierzęta przebywają znaczną część doby na pastwisku, konieczne może okazać się również uzupełnianie na miejscu pasz treściwych czy kiszonki z kukurydzy. Wówczas niezbędny będzie zakup odpowiedniego paśnika bądź wykonanie go we własnym zakresie. 

Przygotuj również zwierzęta

Aby właściwie rozpocząć sezon pastwiskowy, nie można ograniczać się wyłącznie do prac prowadzonych na użytkach zielonych. Konieczne jest również stosowne przygotowanie zwierząt. Wśród niezbędnych zabiegów powinna się znaleźć przedsezonowa korekcja racic. Najlepiej wykonana minimum 4 tygodnie przed rozpoczęciem wypasu, aby zapewnić dostateczny czas na zagojenie się ewentualnych urazów. Sztuki z chorobami układu lokomotorycznego wykazują się ograniczonym pobieraniem zielonki, gdyż z uwagi na towarzyszący postawie stojącej ból zwyczajnie wolą w tym czasie leżeć. Kolejnym istotnym zabiegiem jest odrobaczenie stada. Ważne, by przeprowadzić je przed pierwszym wypasem, aby nie dopuścić do skażenia pastwiska pasożytami. W ramach przygotowań do sezonu warto również pamiętać o odpowiedniej suplementacji mineralnej, szczególnie magnezem, co stanowi profilaktykę występowania tężyczki pastwiskowej. 

Kiedy wypasać?

Często popełnianym błędem, jeśli chodzi o sezon pastwiskowy, jest zbytnie opóźnienie terminu jego rozpoczęcia. Eksperci zarówno od użytków zielonych, jak i od żywienia bydła zgodnie twierdzą, że lepiej jest rozpocząć wypasanie zbyt wcześnie niż zbyt późno, tym bardziej że w pierwszych dniach okresu przejściowego żywienia zwierzęta przebywają na pastwisku dość krótko, pobierając niewielkie ilości zielonki. Najczęściej sezon pastwiskowy, o ile nie utrudnia tego aura, powinien rozpocząć się w pierwszej dekadzie maja. Jeśli termin ten zostanie znacznie opóźniony, dla zwierząt dostępna będzie przerośnięta, z każdym dniem coraz bardziej zdrewniała ruń pastwiskowa, która z jednej strony charakteryzować się będzie obniżoną wartością pokarmową, z drugiej zaś będzie znacznie opóźniać kolejny odrost. Sezon pastwiskowy warto więc rozpoczynać, gdy ruń pastwiskowa osiągnie już
ok. 10 cm wysokości.