Zniesienie kwot mlecznych nastąpi w 2015 r. Funkcjonowanie zliberalizowanego już rynku mleka regulują unijne rozporządzenia. Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa ich przepisy. W zamian za zniesienie kwot ma obowiązywać tzw. pakiet mleczny. Umożliwi on organizacjom zrzeszającym producentów mleka negocjowanie w ich imieniu odpowiednich cen sprzedaży surowego mleka.


Mechanizm kwotowania produkcji funkcjonuje w Polsce od 2004 r. Jego głównym celem jest zachowanie równowagi na rynku mleka i przetworów mlecznych pomiędzy popytem i podażą oraz zapewnienie dostawcom zbytu na wyprodukowane mleko i uzyskanie za nie korzystnej ceny.

Polska opowiadała się za utrzymaniem kwot mlecznych do 2020 r., argumentując, że dotychczasowy model regulacji rynku mleka zapewniał stabilną sytuację i opłacalność produkcji. Limit produkcji mleka dla Polski na sezon 2012/2013 r. wynosi 9,96 mld kg. W lutym br. średnia cena płacona rolnikom za mleko wynosiła 123,70 zł za 100 litrów i była o 15 proc. niższa od ceny unijnej.