Generalną kwestią jest przygotowanie zwierząt, a w zasadzie ich układu pokarmowego do zmiany żywienia. Każda zmiana dawki pokarmowej jest dla bydła sytuacją stresową, dlatego wszelkie zmiany należy wykonywać stopniowo i płynnie, aby przygotować zwierzęta do nowych warunków.

Stopniowe wprowadzanie nowej paszy pozwoli mikroflorze żwacza zaadaptować się do nowego składu treści pokarmowej. Przyzwyczajanie krów do zielonki pastwiskowej zapobiega też występowaniu biegunek, wynikających z dostarczenia soczystej i wysokobiałkowej paszy o stosunkowo niskim udziale włókna. W okresie przyzwyczajania do zielonki, krowy powinny mieć dostęp do pasz włóknistych, takich jak dobrej jakości siano czy słoma.

Ważna jest również profilaktyka tężyczki magnezowej, zwanej też pastwiskową. Szczególnie wrażliwe na wystąpienie tężyczki są wieloródki oraz krowy wysokowydajne, których szybki metabolizm zwiększa dynamikę pasażu treści pokarmowej ograniczając tym samym możliwości wchłaniania magnezu. Warto więc w tym okresie zastosować mieszankę mineralną o zwiększonym udziale magnezu.

Kolejną istotną kwestią jest przegląd stanu racic. Jeśli zwierzęta cierpią na kulawizny nie będą w stanie w pełni korzystać z pastwiska. Należy więc zaleczyć wszelkie stany chorobowe jeszcze przed wypuszczeniem zwierząt.

Wiosną należy również pamiętać zabiegu odrobaczania stada. Odrobaczanie przed wyjściem krów na pastwisko jest ważne, ponieważ w znaczącym stopniu pozwala ograniczyć przenoszenie pasożytów na pastwisko, co zapobiega wtórnym zakażeniom pasożytniczym.