a cały odchów cielęcia trzeba zużyć ok. 250 litrów mleka pełnego lub ok. 25 kg preparatu mlekozastępczego. Od drugiego tygodnia życia dawkę młodych zwierząt należy wzbogacić o pasze treściwe, a w tym specjalistyczną mieszankę starterową oraz całe ziarno kukurydzy.

Podawanie cielętom granulatów oraz ziarna kukurydzy przyspiesza rozwój przedżołądków, a zwłaszcza żwacza. Dodatkowo próba rozgryzania/rozcierania całych ziaren kukurydzy przez cielęta służy rozwojowi mięśni żuchwy, a także pośrednio mięśnie żwacza.

Spożywane przez cielęta, granulowany preparat starterowy oraz ziarno kukurydzy powodują, iż w żwaczu dochodzi do fermentacji propionowej i masłowej, a kwasy (propionowy i masłowy) stymulują rozwój brodawek żwaczowych.

Siano dobrej jakości powinno znaleźć się w dawce dla tej grupy zwierząt dopiero w trzecim miesiącu życia. Jest to spowodowane tym, że siano w żwaczu ulega innej fermentacji – octowej. Kwas octowy produkowany podczas tego procesu nie wpływa stymulująco na brodawki, przez co nie przyspiesza rozwoju żwacza.