Sektor mleczny od dłuższego czasu walczy z obniżkami cen. Obniżenie podaży ze strony Chin, embargo na wwóz do Rosji oraz nadprodukcja w unijnych krajach nie nastawiają optymistycznie. Trudna sytuacja dotknęła również producentów żywca wieprzowego. Z tego powodu rolnicy szukają innych pomysłów na biznes. Jednym z nich jest produkcja opasów, znajdująca w naszym kraju coraz większą rzeszę zwolenników.

Niestety sektor wołowiny w naszym kraju nie jest zbyt silny. Bardzo niskie spożycie wewnętrzne powoduje, że jesteśmy zdani na eksport. A ze sprzedażą za granicę bywa różnie, ponieważ jest ona uzależniona m.in. od stosunku wartości walut oraz różnego rodzaju przepisów, jak miało to miejsce w przypadku zakazu uboju na cele religijne.

Problemem jest również sposób sprzedaży i wyceny żywca. Z racji rozdrobnienia producentów, najczęstszą formą odstawy zwierząt jest zdawanie się na pośredników. Niestety powoduje to zmniejszenie zysku producentów oraz daje pole do popisu nieuczciwym kontrahentom. Nieprawidłowości mają miejsce również przy wycenie poubojowej w zakładach, dlatego niektórzy rolnicy, po wcześniejszym skończeniu specjalnych kursów, pilnują na własną rękę przebiegu tego procesu.

Jak podkreślają rolnicy „siedzący” w produkcji żywca wołowego, aktualnie w cenie jest wysoka jakość, ponieważ największe zyski generuje sprzedaż wołowiny konsumenckiej, która trafia do restauracji i hotelów. Bardzo dobrym sposobem na zwiększenie przychodów jest tworzenie własnych kanałów dystrybucji, w postaci sprzedaży bezpośredniej. W taki sposób odbiorcy mają pełną wiedzę o pochodzeniu wołowiny, a producenci zwiększają swoje przychody.

Oby „pora” użyta w tytule odnosiła do się do perspektyw, jakie stoją przed produkcją żywca wołowego, a nie była zapowiedzią podzielenia przez nią losu innych, niegdyś dochodowych gałęzi produkcji zwierzęcej. Produkcja żywca wołowego jest z pewnością przyszłościowym sektorem rolnictwa, jednak coraz częściej same zajmowanie się zwierzętami nie wystarczy. Należy mieć wiedzę i umiejętności biznesowe, aby dostosować swoją produkcję do potrzeb konsumentów oraz znajdować najlepsze sposoby sprzedaży.