W ostatnich miesiącach doszło do korekty i spadku cen skupu na unijnym rynku bydła. Jak wskazują analitycy z Credit Agricole w najnowszej agromapie, przyczyną obniżenia cen jest rosnąca podaż żywca, będąca efektem jego bardzo wysokiej opłacalności produkcji obserwowanej w ostatnich kwartałach, przy jednoczesnym spadku popytu z uwagi na rekordowe ceny wołowiny.

„Na tej podstawie uważamy, że minęliśmy punkt zwrotny na światowym rynku bydła i kolejne kwartały, wraz z pojawiającą się coraz większą jego podażą, przyniosą dalszy spadek cen skupu” – stwierdzają analitycy.

Zdaniem autorów analizy obniżki cen ograniczane będą przez utrzymującą się wysoką presję kosztową wśród producentów bydła. Głównym czynnikiem ryzyka dla tego scenariusza jest tempo odbudowy pogłowia bydła w UE, a także kształtowanie się cen pasz.

Silny wzrost wartości polskiego eksportu wołowiny

Zgodnie z danymi prezentowanymi w agromapie, wartość polskiego eksportu wołowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. zwiększyła się o 38,1 proc. r/r wobec wzrostu o 9,0 proc. w analogicznym okresie 2021 r.

Relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 4,75 wobec 4,03 przed rokiem, sygnalizując silną poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym.

„Cena skupu bydła wyniosła w lipcu 10,74 zł/kg (+44,9 proc. r/r), a cena pasz dla bydła 2,26 zł/kg (+22,8 proc. r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 4,75 wobec 4,03 przed rokiem, sygnalizując silną poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym” – stwierdzają ekonomiści.

W porównaniu do poprzedniej, letniej, prognozy, cena skupu bydła w Polsce szacowana na koniec 2022 r. spadła o 0,90 zł/kg, zaś cena szacowana na koniec 2023 r. spadło o 1,0 zł/kg.

„Uwzględniając sytuację na unijnym i krajowym rynku wołowiny oczekujemy, że cena skupu bydła w Polsce na koniec 2022 r. wyniesie ok. 10,60 zł/kg oraz 8,50 zł/kg na koniec 2023 r.” – informują analitycy z Crédit Agricole.

 

Rynek wołowiny 2022.3 - sytuacja i prognozy, źródło agromapa Credit Agricole
Rynek wołowiny 2022.3 - sytuacja i prognozy, źródło agromapa Credit Agricole