W związku z przedstawieniem projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego podjął działania mające doprowadzić do wycofania „kuriozalnego projektu”.

Starania te przyniosły oczekiwany efekt, gdyż na początku sierpnia Komitet Protestacyjny poinformował, że „Wicepremier H. Kowalczyk zaakceptował ostateczny kształt rozporządzenia zaproponowany przez Porozumienie Warszawskie wypracowany we współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii Pawłem Niemczukiem”.

Zerwanie ustaleń przez stronę rządową

Okazuje się jednak, że kwestia ta nie została jeszcze rozwiązana, gdyż, jak poinformował Komitet Protestacyjny, „MRiRW zerwało ustalenia z Porozumieniem Warszawskim”.

„W imieniu Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego kategorycznie stwierdzamy, że opublikowanie  na stronie internetowej RCL-u «Raportu z konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywane czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii» traktujemy jako zerwanie przez stronę rządową ustaleń podjętych na spotkaniach z Panem Premierem w dniach 26 lipca i 2 sierpnia br. oraz roboczym spotkaniu z Głównym Lekarzem Weterynarii i jego zespołem w dniu 29 lipca br.” – zaznaczył Komitet w liście wystosowanym do Henryka Kowalczyka, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z tym Komitet przystąpił do organizacji protestu, którego cele określone zostały w liście otwartym do premiera Kowalczyka.

„Urzędowi Lekarze weterynarii zadeklarowali gotowość niepodpisywania aneksów do umów z powiatowymi lekarzami weterynarii na czynności z wyznaczenia lub wręcz wypowiedzenia przedmiotowych umów” – wskazał Komitet.

„Spowoduje to poważne zakłócenia w funkcjonowaniu weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w handlu wewnątrzunijnym i eksporcie do krajów trzecich, Przyniesie to także ogromne, wymierne straty finansowe dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego w naszym kraju” – tłumaczył.

Komitet Protestacyjny zwrócił się do premiera Kowalczyka z prośbą o pilną interwencję w tej sprawie i zaapelował o „dotrzymanie ustaleń podjętych zaledwie parę dni temu”.

Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowanie jest na 12 sierpnia br. Będzie ono poświęcone sprawom organizacyjnym ewentualnego protestu.