Walne zgromadzenie, które odbyło się 21 listopada, zaowocowało wyborem nowych władz Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Wybory musiały się odbyć, ponieważ dotychczasowe władze podały się do dymisji.

Na zgromadzeniu obecnych było, aż 134 hodowców upoważnionych do głosowania.

Nowym prezesem został Bogusław Roguś, pełniący dotychczas funkcję członka komisji rewizyjnej.

Głosami delegatów, członkami zarządu zostali: Piotr Kraśnicki, Jerzy Bałachowski, Jacek Klimza, Wojciech Etmański, Paweł Dakowski oraz Józef Skarzyński.

Na miejsce, które zwolnił w komisji rewizyjnej Roguś, wybrano Jana Frąckowiaka.

Podczas obrad, zdecydowano o nie podejmowaniu pod głosowanie nowego statutu Związku, z racji potrzeby dopracowania tego kluczowego dokumentu.