- W obliczu ostatnich wydarzeń związanych z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i powstałą w ich wyniku destabilizacją sytuacji geopolitycznej, jak również w związku z pogorszeniem koniunktury w wyniku panującej epidemii, mających między innymi ogromny wpływ na obecną i przyszłą kondycję polskiego rolnictwa stajemy przed wyzwaniem utrzymania polskiej produkcji rolnej na poziomie umożliwiającym utrzymanie stabilności całej polskiej gospodarski – pisze w uzasadnieniu wniosku Prezes PZHiPBM.

Jak informuje Zarzecki, dla części polskich rolników i hodowców zwrot akcyzy w pewnym stopniu niweluje negatywny wpływ obecnie obserwowanego wzrostu kosztów produkcji rolnej, jednak nie przyczyni się w dostatecznym stopniu do uniknięcia zapaści finansowej wielu gospodarstw rodzinnych. W obliczu wzrostu cen nie tylko paliw, ale także nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i energii, dotychczasowe działania będą niewystarczające.

Jak zauważa Zarzecki, problemu nie rozwiązuje zwieszenie limitu, którego i tak często rolnicy nie wykorzystują, ale realną pomocą byłoby zwiększenie stawki zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze w najbliższych 2 naborach, to jest od dnia 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. oraz w naborze od dnia 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r., kiedy rolnicy będą składali wnioski za okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Prezes PZHiPBM jednocześnie przypomina, że cena paliwa wzrosła w ciągu ostatniego miesiąca z 4,50 na 8 zł., a dopłata do paliwa rolniczego pozostała na niezmienionym poziomie.

Środki niezbędne do produkcji rolnej znajdziesz na Giełdzie Rolnej.